[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Llançament de woodyEpa!

Be, si vius en la siberia profunda potser no saps que ahir per la nit es
va llançar Debian GNU/Linux 3.0. Si no, açò és "old news" ja :)

Al final, en tot el temps extra que hem tingut per a fer-ho, i no hem
traduït i adaptat l'anunci del llançament per a vila web i tal. Jo em
vaig ara mateix al poble un par de dies, i intentaré fer algo quan
torne, si no heu mogut el tema.

Ah, si mireu en la història de Woody en Slashdot, veureu que s'ens
anomena :) (cerceu "catalan")

Felicitats a tots els que heu fet possible aquesta versió catalanitzada
que surt inclús en el weblog més gran :)

Fins dilluns,

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpPt8CEzIum_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: