[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llanšament de woodyJo vaig dir fa temps que faria alguna barreja de la nota de
llançament i alguna localització. Però he estat de vacances,
(no a Siberia, Costa Rica nomes) i l'esborrany de'n Joey anava 
canviant i no ho vaig fer. Mea culpa. Dema escric quelcom si 
ningú no ho ha fet ja.

adeu,
Mateu

--- Jordi Mallach <jordi@sindominio.net> wrote:
> Epa!
> 
> Be, si vius en la siberia profunda potser no saps que ahir per la nit es
> va llançar Debian GNU/Linux 3.0. Si no, açò és "old news" ja :)
> 
> Al final, en tot el temps extra que hem tingut per a fer-ho, i no hem
> traduït i adaptat l'anunci del llançament per a vila web i tal. Jo em
> vaig ara mateix al poble un par de dies, i intentaré fer algo quan
> torne, si no heu mogut el tema.
> 
> Ah, si mireu en la història de Woody en Slashdot, veureu que s'ens
> anomena :) (cerceu "catalan")
> 
> Felicitats a tots els que heu fet possible aquesta versió catalanitzada
> que surt inclús en el weblog més gran :)
> 
> Fins dilluns,
> 
> Jordi
> -- 
> Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
>  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
> Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/
> 
> http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
> telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E
> 

> ATTACHMENT part 2 application/pgp-signature __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Health - Feel better, live better
http://health.yahoo.com


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: