[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] - Manuad d'Instal·lació (Potato Finaltzat)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Aquest email l'envio a la llista i a tots els qui han traduit activament 
els documents per a que estiguin a l'aguait per si desitgen intruduir algun 
canvi, doncs en base a aquests es farà l'actualització a Woody.

 Prendre especial cura en llegir les següents notes:

Programa "tasksel"
******************
Task Installer- Instal·lador de tasques
GNOME Desktop - Escriptori GNOME
Task Info   - Informació de la tasca
Finish    - Acabar

Fitxer:
*******
inst-metods.sgml
- ----------------
hard drive  - ho he traduit per disc dur

també m'he pres la llibertat d'afegir el català com a llengua opcional en la
instal·lació "ca"

partitionong.sgml
- -----------------
S'habia traduit la versió de Woody
<!-- $Id: partitioning.sgml,v 1.36 2001/09/09 21:10:15 dwhedon Exp $ -->
i per a que fos útil per a Potato l'he rebaixda a la
<!-- $Id: partitioning.sgml,v 1.26.4.4 2001/05/14 15:16:07 aph Exp $ -->
tot i que guardo la de Woody per a incorporala tot seguit.

 Bé això es tot, ja sols que us mireu els document en 
<http://www.terra.es/personal7/bella5/manual_potato.htm>. És una pàgina que 
us permetrà baixar la font completa o navegar pel document que us interesi en 
format sgml.

 Apa a treballar. :)

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.12 - XFree86 4.1.0-7

- -

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE71O7rGfXdVUGHvegRApWCAJ9qUAqGvkmxzBFjtV5XzDMdKw3DawCfarRC
Y2ftns2wV7RepBn9v9UQmVE=
=qVoo
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: