[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-configOn Mon, Oct 15, 2001 at 07:47:16PM +0200, Antoni Bella wrote:
> Bé ho s'hom interpretat malament ":(", per cer el kbabel m'agafa el 
> dbootstrap.po i em diu que hi han erraces de sintàxi. Quin mètode uses pels 
> po?

Mètode "vim ca.po". :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225EReply to: