[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-configOn Mon, Oct 15, 2001 at 05:59:36PM +0200, Antoni Bella wrote:
> Vaja, podries enviar-ho de mica en mica, m'has arraplegat en el repàs del 
> manual però demà et reporto tot el trobat. En el dbootstrap dius que has 
> comes alguna errada que hauriem de pasar-les per alt "?¿". Que fem les deixem 
> com a obvies i ja revisarem la segona?

Pasar errades per alt? Jo he dit això? Si ho he dit, estaria baix els
efectes de qualsevol droga...

Lo del base-config es molt poca cosa.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgplwB2Jn_BJq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: