[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] tech-info.sgml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 D'aixonses, que me n'havia oblidat aquí el teniu. :)
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-7

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7xiyXGfXdVUGHvegRAkR+AJ4vfnl5iufJ7XUk+Cwq3LXf7/k2pwCfdG7d
N42MXZkZmuUspbJFokxVooE=
=3kBl
-----END PGP SIGNATURE-----
Informació técnica sobre els disquests d'arrencada Codi font

El paquet boot-floppies conté tot el codi font i documentació dels disquets d'instal·lació. &RESCUE-FLOPPY;

El &RESCUE-FLOPPY; té un sistema de fitxers Ext2 (o FAT, depenent de la vostra arquitectura) i haurieu de poder accedir per muntant els discs Ext2 o FAT. El nucli Linux és el fitxer linux. El fitxer root.bin és una imatge del sistema de fitxers comprimida amb gzip a 1,44 MB amb un sistema de fitxers Minix o Ext2 i que serà carregada en el disc RAM i usada com a sistema de fitxers arrel. Reemplaçant el nucli del &RESCUE-FLOPPY;

Si trobeu necessari reemplaçar el nucli del &RESCUE-FLOPPY;, haureu de configurar-lo amb les següents característiques, no com a mòduls: Suport disc RAM -RAM disk support- (CONFIG_BLK_DEV_RAM) Suport disc RAM inicial (initrd) -Initial RAM disk (initrd) support- (CONFIG_BLK_DEV_INITRD) Suport del nucli per a binaris ELF -Kernel support for ELF binaries- (CONFIG_BINFMT_ELF) Suport dispositiu en bucle ( LOOP devices) -Loop device support- (CONFIG_BLK_DEV_LOOP) Sistemes de fitxers FAT, Minix i Ext2 (algunes arquitectures no necessitaran sistemes de fitxers FAT i/o Minix -- mireu el codi) Filtre de connexions -Socket filtering- per a DHCP (CONFIG_FILTER) Connexió packet -Packet socket-, també per a DHCP (CONFIG_PACKET) Endolls de domini Unix -Unix domain sockets- per al sistema de log (CONFIG_UNIX) linux en el &RESCUE-FLOPPY; i executeu l'script rdev.sh que està en el mateix disquet. L'script rdev.sh assumeix que el nucli està en el directori actual o si no en /mnt/linux. Si no fos així li haurieu de passar la ruta com a argument a l'script. ]]> vmelilo amb el fitxer vmelilo.conf localitzat en el directori /etc del disquet. ]]>

També necessitareu reemplaçar el fitxer modules.tgz del &DRIVER-FLOPPY;. Aquest simplement conté un fitxer tar comprimit amb gzip de /lib/modules/kernel-ver; feu-ho des del sistema de fitxers arrel per a que tots els directoris també estiguin en el fitxer tar. Si desitgeu fer-vos la vostra pròpia imatge TFTP necessitareu algunes de les utilitats que es troben en el paquet sparc-utils. ]]> Els disquets base

Els disquets base contenen una capçalera de 512-byte seguida d'una porció de l'arxiu comprimida amb tar i gzip. Si eliminessiu les capceleres i en concatenessiu el contingut de tots els disquets base, el resultat seria un arxiu comprimit amb tar. L'arxiu conté el sistema base per a instal·lar-lo al vostre disc dur.

Una vegada aquest arxiu hagi estat instal·lat, haureu de seguir les passes descrites en la i en el menú d'opcions del dbootstrap configurar la xarxa i tindreu que instal·lar el nucli del sistema operatiu i mòduls pel vostre compte. Una vegada fet això, el sistema hauria de ser usable.

Pel que fa a les tasques de post-instal·lació, aquestes seran gestionades pel paquet base-config.


Reply to: