[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Web amb traduccions	Bon ditardanit!

	Vegeu, tinc des de fa mooolt de temps una pagineta on tinc algunes
  de les traduccions que vaig fer temps ençà. Com que sóc un desastre,
  la pàgina té traduccions molt velles (però es poden mesclar amb el
  msgmerge i completar-les) i tinc notícies (de Jordi) de que alguna
  no ha estat inclosa encara en la distribució principal (com la de
  la glibc).

	http://www4.uji.es/~al011097/

	Seria genial si algú amb temps i bona connexió puguera contrastar
  quines traduccions han estat incorporades i quines no, o posar-se en
  contacte amb qui calguera per poder fer-ho. De la glibc ja ens ocupem
  Jordi i jo. La llista de paraules és la que envií ahir.

  Moltes gràcies!
	Ivan (quin cap, i jo que pensava que totes eren distribuïdes...)

PS: aquesta pàgina l'hauria d'haver despenjada fa mooolt de temps!
-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpuNbsTxj6hA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: