[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] hardware.sgml acabat segons el recullEl Sat, Oct 06, 2001 at 01:02:03AM +0200, Antoni Bella deia:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> 
>  Com ja el tenia quasi acabat no m'ha costat gaire fe-ne un repas i aqu? us 
> el presento. Sols us aclareixo que hi ha un detall que no he volgut canviar 
> fins a no comentar-lo tot i que ja ho habiem aclarit en una traducci? 
> anterior:
> 
> FAQ = PMF
> Aix? sols seria cert quan aquestes preguntes m?s freq?ents han estat 
> traduides pel que suggereixo que de no ser aix? ens limitem a deixar el nom 
> original que sol fer refer?ncia al t?tol del document.
> HOWTO = COM
> Un altre tant del mateix. :-)
>
El que dius sembla lògic, peo el meus dubtes són:
- Com sabem quins faqs/howtos estan traduïts i quins no?.
- Que passa si després de penjar el document es tradueixen més documents ?.

Seria més fàcil deixar-ho tot en anglès o potser millor, en català, 
encara que la traducció estigui pendent. 
 
Ho dic perquè si la gent se'n refia de que els documents que citem en 
català estan en català i els que citem en anglès no, doncs potser no 
miraran documents pensant-se que estan en anglés i resultarà que algú
els ha traduït després del document que els cita... Vull dir que a la 
llarga aquest conveni tampoc serà fiable, i no se me n'acud cap que ho sigui...

Què fan amb les traduccions a altres idiomes ?.

> Les seg?ents son unes quantes sugger?ncies pel recull de Debian en catal?:
> 
> hardware.sgml del manual d'instal?laci? ?ltima secci?
> - -----------------------------------------------------
> computer store = botiga d'inform?tica
> true parity  = paritat real
> Parity RAM   = RAM de paritat
> vitual parity = paritat virtual
> non-parity   = sense paritat
> single-bit   = ?nic bit
> - -- 
> 


-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: