[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] hardware.sgml acabat segons el recull-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Dissabte 06 Octubre 2001 23:11, Matt Bonner va escriure:
> Hola Antoni,
>
> Només un dubte sobre hardware.sgml...
>
> --- Antoni Bella <bella5@teleline.es> wrote:
>
> <p>
> Debian no imposa requeriments de maquinari més enllà que els del nucli
> Linux i el conjunt d'eines de GNU. En tot cas, qualsevol arquitectura o
> plataforma a la
> que s'hagi portat el nucli Linux, la libc, el <prgn>gcc</prgn>, etc. i que
> tingui un port de Debian, podrà executar Debian.
>
> ======
>
> Estem utilitzant "port" tal qual? Sé el que vol dir, pero em
> sembla que es podria confondre a una persona no angloparlant. Sobre tot
> perque "port" ja te un significat en catala..
>
> adéu,
> Mateu
>
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> NEW from Yahoo! GeoCities - quick and easy web site hosting, just
> $8.95/month. http://geocities.yahoo.com/ps/info1

Crec que la definició del diccionàri que en fa referència seria <port= acció 
de trafinar>, naturalment aquesta definició no es gaire del segle XXI però 
s'acosta al que desitgem expressar.

Jo deixaria port
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-7

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7wDfNGfXdVUGHvegRApsxAKCHlfPWdOrxV3xJcIznI6AGZ7jOUQCdFi3M
UjaBh3nwzQfw3nusjOKQ464=
=3D/U
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: