[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.3On Sat, Oct 06, 2001 at 05:31:28PM +0200, Miquel wrote:
> > stable     = stable
> estable

ací cal ficar una nota, perque en Debian açò es pot confondre.
Si ens referim a les branques de la distribució deuría ser "Debian
stable" en les traduccions també, és el nom de la distribució.
Està clar que "Evolution no és estable, és molt inestable i està en
proves" :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpZ5hsJVAmP1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: