[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaAntoni Bella dijo:

> Bé jo pel que recordo de l'estudi del català els castellanismers estan 
> altament perseguits i aquí sols es tracta de traduir-ho d'una manera 
> simpàtica així que ja direu que fem. Ho deixem al criteri del traductor?
> 

traduir "box" per "màquina" és molt més adient. Pel que fa a la
"persecució" (?) de que parles, els calcs lingüístics (i "caixa" en
aquest context n'és un) són molt més perillosos que els castellanismes
clars (els castellanismes els veu tothom i se sap a la primera que no
són paraules catalanes, en canvi els calcs es disfressen de català i a
vegades modifiquen o deixen de banda solucions genuinament
catalanes...). 

> > > > Recordo que dues o tres persones a hp em van dir que el correcte era
> > > > només comandament, tot i que ningu no ho deia mai.

"ordre", si us plau, traduïu l'anglès "command" per "ordre", que aquí no
hi ha cap dubte. Aplicat a tecnologia, "comandament" es més aviat
l'equivalent al castellà "mando" (per exemple, "el comandament de la
televisió o del cotxe") no pas "comando"... (pel que fa a "comanda", que
també se sent dir, és un encàrrec: "servir o fer una comanda", no pas
"executar una comanda d'unix" sinó "executar una ordre d'unix").

HTH

salutacions.

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244FReply to: