[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaOn Thu, Oct 04, 2001 at 05:55:29AM +0200, Antoni Bella wrote:
> Això es com quan treballaba jo de pintor que com hera l'aprenent em si la 
> gramola no sonaba em maleien cap a l'infern (per a ser ben parlat). Es 
> referien a la ràdio. Jo segueixo pensant que caixa és d'allò més simpàtic.

Però de veres dius "caixa" per referir-te a un ordeandor? En castellà la
gent diu "cacharro" o coses així, però "caixa"... no se, sona a caixa de
cartó.

> > Recordo que dues o tres persones a hp em van dir que el correcte era
> > només comandament, tot i que ningu no ho deia mai.
> Aquest és el problema la traducció és comandament però ningú no la usa a part 
> de jo es clar.

Aleshores deixa comandament i au.

> > > > però açò jo no ho aplicaria a "Debian 'testing'", que es el nom d'una
> > > > distribució.
> > > Suggereixes deixar el terme anglès?
> > Jo sí, perquè quan El Pobre Usuari va a la web, o a dselect o apt-get
> > o el que sigui, sempre dirà "testing" i no "prova". (Al no ser que
> > teniu pensat localitzar els programes també!)

O siga, està clar que per a referir-se a Debian "testing", no ficarem
Debian "proves". Si volem traduir "we have been testing" sí traduirem.
Vale, supose que estava clar, però... :P

> > > > No traduiria root si es refereix al usuari "root".
> > > > Si diu "superuser", aleshores "superusuari", pero si diu "root" ho
> > > > deixaria. dacord però la partcició roort n'hi diem arrel no?
> > Pel filesystem (com es diu?), root és un concepte, pels contes,
> > root és un nom proper

Exacte, el root == uid 0 no es tradueix, però sí la "root partition" ->
partició arrel.

> > Correcte, seria ARREGLA'M i a mi em sembla millor utilitzar-ho que no pas
> > FIXME. FIXME no és un terme d'informàtica tant típica per mi que entri a
> > la llista curta de coses que tothom diu, independentment de lengua.
> Aquesta la posaré i vejam que tal.

Però jo ficaria "ARREGLAM", sense apostrof, no siga que faça algún parse
error per ahí :)


Quan tinga el ca.po dels boot floppies fet, tindrem prou mes termes pel
recull.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgplhRPnoyvJh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: