[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Dijous 04 Octubre 2001 03:54, Steve Langasek va escriure:
> Disculpeu l'intrusió d'un angloparlant. :)
>
> On Wed, 3 Oct 2001, Antoni Bella wrote:
> >>> caixa      = box
> >>
> >> "caixa" queda faltal per referirise a un ordenador.
> >> es com dir que "computer" = "ordenata" o "cacharro" o algo, "box" es
> >> deuria traduir com "màquina" o algo similar.
> >
> > computer és ordinador, sempre que s'hom trobat box feia referència a un
> > aludiment simpàtic del més profund del teu ordinador, pel que caixa em
> > semblava correcte. A màquina ja s'hi refereixen sovint però en un
> > contexte més informal. Algú proposa quelcom més?
>
> Hmm, al anglès "box" és metonímia d'ús común per "computer". Si "caixa" no
> té aquest significat al català, no cal una traducció literal. El objetiu
> deu ser de comunicar al lector, no pas de duplicar el argot del autor. :)

Bé la meva intenció era segir amb el comentari informal. Però ho canviaré.

>
> >>> en prova     = testing
> >>
> >> en proves?
> >> però açò jo no ho aplicaria a "Debian 'testing'", que es el nom d'una
> >> distribució.
> >
> > Suggereixes deixar el terme anglès?
>
> És clarement un nom, no es deu traduir a aquest context.

OK.

>
> >>> versions puntuals = point releases
> >>
> >> erm... açò es refereix a
> >> 2.0r2, 2.0r3, etc. Alguna altra sugerència?
>
> hmm... versions incrementals?
>
> >>> xarxa      = xarxa
> >>> xarxa de treball = network
> >>
> >> hm... que volies dir ací? :)
> >
> > xarxa = net
> > xarxa de treball = network
> >
> > és la traducció oficial. Jo personalment la trobo molt engorrosa.
>
> Er, ah.... 'network' no significa 'xarxa de treball', significa 'xarxa'...
> 'xarxa de treball' es tradueix al anglès per 'corporate LAN' o 'office
> network' -- es pot tenir una 'network' sense treballar. :)

Doncs tot i que jo l'he emprada a mi no em miris. La tindrem que canviar, 
treballant :)

>
> Steve Langasek
> postmodern programmer

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-6

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7u9pTGfXdVUGHvegRAgJVAJ4sRV0zi//SWL3DewwV1C6B79audgCgoI8F
tPIZiq7NZbD5jTEgArKtALU=
=Bk1L
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: