[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaDisculpeu l'intrusió d'un angloparlant. :)

On Wed, 3 Oct 2001, Antoni Bella wrote:

>>> caixa      = box

>> "caixa" queda faltal per referirise a un ordenador.
>> es com dir que "computer" = "ordenata" o "cacharro" o algo, "box" es
>> deuria traduir com "màquina" o algo similar.

> computer és ordinador, sempre que s'hom trobat box feia referència a un
> aludiment simpàtic del més profund del teu ordinador, pel que caixa em
> semblava correcte. A màquina ja s'hi refereixen sovint però en un contexte
> més informal. Algú proposa quelcom més?

Hmm, al anglès "box" és metonímia d'ús común per "computer". Si "caixa" no té
aquest significat al català, no cal una traducció literal. El objetiu deu ser
de comunicar al lector, no pas de duplicar el argot del autor. :)

>>> en prova     = testing

>> en proves?
>> però açò jo no ho aplicaria a "Debian 'testing'", que es el nom d'una
>> distribució.
> Suggereixes deixar el terme anglès?

És clarement un nom, no es deu traduir a aquest context.


>>> versions puntuals = point releases
>> erm... açò es refereix a
>> 2.0r2, 2.0r3, etc. Alguna altra sugerència?

hmm... versions incrementals?

>>> xarxa      = xarxa
>>> xarxa de treball = network

>> hm... que volies dir ací? :)
> xarxa = net
> xarxa de treball = network

> és la traducció oficial. Jo personalment la trobo molt engorrosa.

Er, ah.... 'network' no significa 'xarxa de treball', significa 'xarxa'...
'xarxa de treball' es tradueix al anglès per 'corporate LAN' o 'office
network' -- es pot tenir una 'network' sense treballar. :)

Steve Langasek
postmodern programmerReply to: