[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaOn Wed, Oct 03, 2001 at 06:22:04PM +0200, Antoni Bella wrote:

Pense que si açò es per als traductors, deurien estar en format

Anglès			Català

com el recull normal.

> actualitzar   = update

update pot ser actualització o actualitzar.

> actualitzant la distribució = updates to the release

això seria "updating the release". Actualitzacions per la distribució

> administrador  = Manager

Administrador? No se, això no seria "admin"? :)

Jo soc un Application Manager, en castellà açò s'ha traduit com "Gestor
de solicitud". Gestor = manager?

> alt nivell    = higher-level

um, high-level = alt nivell != nivell mes alt o algo :)

> caixa      = box

"caixa" queda faltal per referirise a un ordenador.
es com dir que "computer" = "ordenata" o "cacharro" o algo, "box" es
deuria traduir com "màquina" o algo similar.

> carrega     = load

càrrega

> carregador d'inici = boot manager

Als boot floppies he fet servir "gestor d'arranc"
Quin considereu que deuriem ficar?

> cerca      = search
> &
> anar

i anar? ?

> claus      = Keyring

anell de claus.

> codificar    = encoded

codificat

> comentari de sortida = comment out
> descomentar  ??

descomentar solament

> comandament   = command

hm, açò es pot dir també comanda? ho pregunte perque en algún lloc he
ficat "comanda" segur. Si son els 2 correctes, deuriem afegir els 2, o
els documents pareixeràn escrits per monos.

> dispositiu d'inici = boot-device

Jo he ficat "dispositiu d'arranc" per tot arreu dels boot floppies.

> dispositiu node = device node [node del dispositiu]??

Contexte?

> disquet d'inici   = Boot Floppy

disquet d'arranc per tot arreu

> distribucions  = releases

Amb Debian i la resta, és un poc complicat dir "distribució" a qualsevol
cosa. Nomes en el mon de Debian, distribució es gasta per anomenar
"stable, unstable i testing", que realment no son llançaments. RedHat
també és una distribució.

> encastada    = built-in

Bo és saber-ho :)

> en prova     = testing
en proves? 
però açò jo no ho aplicaria a "Debian 'testing'", que es el nom d'una
distribució.

> errades en la distribució = release errata
	 ^^
	 de?

> escannegat    = scanned
escanejat?

> estructura    = setup

uh? configuració, o algo...

> font       = source

o origen :)

> gerent d'inici  = boot manager

jo he fet servir gestor d'arranc

> imatges CD    = CD images

imatges de CD

> iniciable    = bootable

arrancable :)

> iniciar     = boot

arranc :P

> iniciar en fred = cold booting

adivina :) arranc en fred

> intercanvi    = alternate

alternatiu

> notícies de premsa = press release

notes de premsa?

> partició iniciable = bootstrap partition

partició d'arranc o d'inici, siga lo que ens quedem.

> PMF       = FAQ
> PMF de Debian  = Debian FAQ

Dubte que la gent sapiga qué es un "PMF", apart de un altre
"random-three-letter-acronym". Lo mateix en "PUFs", sempre m'ha sonat a
xinès.

> port       = slot

slot és com les bahies pci, isa, de memòria de la placa, no és un port.

> programari    = sharware

Hm, deixaria "shareware" tal qual. O inventaria un terme nou, no se,
pero "programari" a seques no denota que cal pagar als X dies, etc.

> punts      = links

punts? enllaços?

> root       = superusuari

hm, aquest està al revés.
No traduiria root si es refereix al usuari "root".
Si diu "superuser", aleshores "superusuari", pero si diu "root" ho
deixaria.

> ruta de sortida = ofpath

Hm, contexte?

> sistema d'administració = System Administration

Administració del sistema

> versions puntuals = point releases

erm... açò es refereix a

2.0r2, 2.0r3, etc. Alguna altra sugerència?

> xarxa      = xarxa
> xarxa de treball = network

hm... que volies dir ací? :)

> X window     = X window

X window està mal dit. Es "X" o "X Window System". X Window no és res.
man 7 X

> -----------------------------------
> broadcast      =

Açò ho podriem mirar en algún llibre sobre xarxes en català, alguna
idea? Softcatalà va traduir el windows, no se que hauràn utilitzat ells.

> 
> FIXME       = Ajuda?
> 		   (NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
> 		   l'atenció sobre les seccions no acabades de la
> 		   documentació.

FIXME es pot deixar tal qual. No se si està molt extés, al menys jo si
que sabia que significa. ARREGLAM o algo.

> gateway       =
> netmask       =

açò igual que broadcast.

> 
> network address   =
> 		   adreça de la xarxa de treball = adreça que identifica una
> 		   xarxa per comptes d'una única màquina.

per què "xarxa de treball"? Network no es limita a les xarxes de
microsoft, es la xarxa normal i corrent...
"adreça de xarxa" i punt

> prompt       =
> 		   referent a l'entrada de la consola.

Jo he fet servir "indicatiu"

> sharware      =
> 		   bàsicament quan digui sharware haurem de posar "programari"
> 		   (seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
> 		   programa (seria un programa format per diverses utilitats).

Sharware, lo de alli dalt pensava que era una errada i et referies a
shareware. Mai he sentit "sharware".

Ah, com deixe finalment els boot floppies, amb "disc flexible" o
"disquet"?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpdi_sIW19GC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: