[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] Appendix.sgml 1º Correcció----- Original Message -----
From: "Antoni Bella Perez" <bella5@teleline.es>
To: "Ingrid C. Peiró" <ingrid24@arrakis.es>;
<debian-l10n-catalan@lists.debian.org>
Sent: Saturday, September 29, 2001 12:59 PM
Subject: Re: [TR] Appendix.sgml per correcció


> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> A Dissabte 29 Setembre 2001 00:58, Ingrid C. Peiró va escriure:
> > Hola a tothom!
> > Us envio adjuntat la traducció de l'Appendix.sgml.
> >
> > Fins aviat!
> >
> > Ingrid C. Peiró
> > ingrid24@arrakis.es
>
>  Hola Ingrid
>
> <<"Allí trobareu" --sense accent "veig que tots els d'aquest tipus els has
>               accentuat jo crec que haurien d'anar sense
>               accent". Algú que ho corrobori?

Tens raó, ho he mirat i se m'havia passat. Corregit.
>
> <<set -- seria "joc"
Ho he canviat, tot i que en català existeix i es correcte, té el mateix
significat i és més precís que joc, doncs aquest també es refereix al verb
jugar. Però com segurament és més estés en les traduccions ho he modificat
per unificar els criteris.
>
> <<"en una de les <url id="&url-debian-mirrors;" name="rèpliques de
Debian">".
>
Corregit.

> <<per qualsevol raó -- sona més bé "per qualsevol motiu"

Tens raó :)
>
> (n.t.: segón el recull de termes és "permés", tot i que no m'acaba de
sonar
> gens bé i trobaria més encertat "suportada". D'altra banda, amb el terme
> "sub-arquitectura", es refereix al micro?)
>
>  Posa suportada es força més entenidora i el sub-arquitectura si que es
> refereix al micro tot i que no sabria dir-te si l'evolució de la família
de
> microprocessadors i386 es podrien considerar sub-arquitectura ja que
aquests
> son compatibles cap a enrradera.

Doncs així ho modifico, alguna oposició a la llista?
>
> <<d'arxius d'arrel -- "d'arxius arrel"

Corregit.
>
> (stand-alone fashion.)n.t.: Alguna suggerència?
> "sols per a usar" Serveix?

I, sols per a executar?, que consti que tú m'has inspirat ;-)
>
> <<Això és l'imprescindible i necessari perquè pogueu instal·lar el reste
de
> <<paquets.
> - --"Això seria, l'imprescindible i necessari per a que pogueu instal·lar
la
> - --resta de paquets".

Aquest el deixo tal qual està, doncs segons el TERMCAT es preferible
conservar el
temps verbal de la construcció original i en tot cas no trenca la
concordància dins
de la construcció, doncs totes corresponen al present, tot i que una és una
forma de
l'indicatiu i l'altra del subjuntiu. L'opció que tú em proposes, la primera
forma és
condicional, no corresponent amb l'original.


Modificaré el "perquè", per "per tal que" doncs em sembla que "per a que"
no és del
tot correcte, "per a" sí, però seguit del "que" em sembla que es converteix
en "perquè".

Així apareix al diccionari com a correcte i en les construccions fetes amb
"per"
no he trobat cap amb la opció "per a que", però davant el dubte faré servir
la que ja he
esmentat que sí que tinc la certesa de la seva correcció.

>
> << heu d'utilitzar aquesta utilitat "raw write" per fer-ho.
> - --"haureu d'utilitzar la utilitat "rawrite" per a fer-ho".

Ni tú ni jo, he revisat la frase i m'he adonat que era ( Sorry):
" No podeu copiar les imatges al disquet, haureu d'utilitzar aquesta
utilitat per escriure-les en "cru"."
Què tal si canviem "cru" per "binari"? o ho deixem amb "cru" entre cometes,
que seria més semblant a l'original?
>
> <<programes
> - --programàris
>
Corregit

> <<que podeu trobar en qualsevol rèplica FTP d'arxius Debian.
> - --"que podeu trobar en qualsevol rèplica FTP de l'arxiu Debian".
>

´Posaré la "rèplica de l'arxiu Debian FTP"

> <<fitxer de dispositiu
> - --bé el meu KDE diu "dispositiu de caràcter" m'hi he acostumat.

El canviem a "dispositiu de caràcter"? Saps si està estés a la majoria de
les
traduccions que ja s'han fet en d'altres distros?
>
>  n.t.: no sabia com traduir-lo exactament, tot seguit hi ha l'expressió
> original (one can endlessly read zeros out of this device)
>
> Aquest dispositiu no l'he emprat mai, no se, crec que simplement dona com
a
> sortida zeros sense parar.
>
Aleshores el deixo tal qual l'he traduït?
>
>
>
>
>
Adjunto la correcció feta.
>
>
>
> - --
>
>  Sort
>
> ######## Antoni Bella Perez ####################
|
> # [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
> # [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.9 - XFree86 4.1.0-6
>
> - -
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
> Comment: For info see http://www.gnupg.org
>
> iD8DBQE7tammGfXdVUGHvegRAu+CAJ9sF8SDcZbE6aOAGgRBZ9OzcjztXQCdE5z7
> s6rVzdvI9oT/47khbvK9EW0=
> =phih
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>

Attachment: appendix.sgml
Description: Binary data


Reply to: