[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR]Post-install.sgml (1a correcció) l'adjuncióUps! ho sento, se m'ha anat la mà i no he adjuntat l'arxiu. Aquí el teniu.

Ingrid C. Peiró

Estudiant de la UOC i Debianera novata  

 Ingrid24@arrakis.es

Attachment: post-install.sgml
Description: Binary data


Reply to: