[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR]Post-install.sgml (1a correcció)L'Ignasi Tura va dir :

> Hola Ingrid,

> D'entrada t'agraïria que escrivissis la traducció a 80 caràcters per
> línia, més o menys com el document original que has traduït. Ens ajuda a
> treballar amb més comoditat.

Ara ja ho tindré en compte. De fet en la correcció que he fet amb les teves revisions ja ho he modificat, perquè us vagi més bé. La correció us l'adjunto amb aquest missatge.

D'altra banda he classificat la resposta, com ja ho vaig fer anteriorment amb una altra resposta a un altre company. Això és, segons la tipologia.

La meva resposta potser no és gaire rellevant, però hi ha alguns dels teus comentaris que he considerat que seria interessant tenir-los expossats més difinidament. Crec que poden ser útils per als nous col.laboradors i usuaris novells (com ara jo).

D'altres els he obviat, doncs ja havien estat comentats. I la resta que no he contestat, és perquè estic d'acord i ja els he corregit.

______________________________________________________________________

INTERESSANTS (si més no curiosos)
============

> >"PMF dels usuaris simpatitzants d'Unix (User-
> >Friendly Unix FAQ)"
>
> Em fa l'efecte que no és ben bé això. El terme "user-friendly" es refereix
> més a l'"amistositat" del programa o sistema operatiu en qüestió. Per
> exemple, en un principi, una interfície gràfica com la de Güindous és més
> amistosa, "user-friendly", que no pas un bash. Així, m'imagino que
aquestes
> PMF són un intent de fer UNIX més amistós, divertit, que no pas si agafes
i
> acudeixes al man, ja que sovint aquests són força tècnics.
> "PMF d'Unix amistós" o quelcom similar seria més adient.

Ho desconeixia.
----------------------------
> >Les parts importants de l'arxiu <file>lilo.conf</file> són les línies
> >que contenen
>
> "imatge" i "altres" és incorrecte en aquest context. De fet aquí estàs traduïnt
> paràmetres de /etc/lilo.conf, fet que pot confondre al lector.
>
> Aquí pots veure un tros de lilo.conf, on apareixen aquests paràmetres, els
> quals s'han de conservar tal qual:
>
> image=/vmlinuz
> label=Linux
> read-only
>
> Per a Linux i
>
> other=/dev/hda4
> table=/dev/hda
> label=b
>
> per a FreeBSD, per exemple.
>
> O sigui que hauria de ser quelcom com
>
> "Les parts importants de l'arxiu <file>lilo.conf</file> són les línies que
> contenen les paraules clau <tt>image</tt> (imatge) i <tt>other</tt>
> (d'altres)"
>
> Així,
>
> >Podent ser un sistema que pot incloure una (<tt>imatge</tt>) del nucli,
>
> S'ha de canviar per
>
> >Podent ser un sistema que pot incloure un nucli (<tt>image</tt>)
>
> i
>
> >Així com la configuració
> >per poder arrencar un altre sistema operatiu no Linux (<tt>l'altre</tt>).
>
> per
>
> <tt>other</tt>.


Entenc, les etiquetes <tt> remarquen paràmetres, no?
---------------------------

> ><package>paquet del nucli(kernel-package)</package>,(***n.t.: de moment he
> >traduït el nom
> >dels paquets deixant l'original al costat perquè no sé si es pensa traduïr
> >més endavant el
> >nom d'aquests o els enllaços a ells. Si creieu més adient deixar-los sense
> >traduir, és a
> >dir, amb el nom del paquet que hem de buscar, ho treuré. Si creieu que s'ha
> >de traduir tot
> >més endavant, només deixaré l'original a la primera referència que se'n
> >faci per tal de no
> >fer-ho tan carregós, d'acord?) <package>les fonts del nucli
> >(kernel-source)-&kernelversion;</package> (la versió més recent del
> >moment),
>
> No crec que s'hagi de traduïr.
> L'assumpte kernel-package entra directament en l'apartat de paquets. Com
> ja sabeu, la Manera de Debian de Compilar Nuclis (tm) incorpora el codi
> del nucli dins de la organització empaquetadora de Debian, el món dpkg
> - dselect - apt-get. Aquí considero que l'usuari ha de tenir una idea
> molt clara del que és el món dels paquets Debian, com ara saber la
> distinció que fa
> apt-get del nom del paquet, que no és pas el nom del fitxer. Un exemple:
>
> Package: postilion
> Filename: dists/potato/main/binary-i386/mail/postilion_0.9.2-3.deb
>
> Si això no està claríssim, no es treballa a gust amb Debian.
> La Manera de Debian de Compilar Nuclis tracta el Linux com un programa
> qualsevol:
>
> #apt-get install emacs
> #apt-get install kernel-package
>
> i no ens posarem a fer traduccions malaltisses de programes.
>
> Qualsevol podria criticar-me que jo havia tingut una actitud diferent amb
> la història "stable (estable)" (vegi's releases/index.wml), però en aquella
> situació es necessita una explicació immediatament sobre el que es parla, i
> aquí ja s'ha donat prou informació prèvia, i per altra banda s'instal·len
> molts més programes que no pas vegades es modifica el sources.list.

Cap objecció.
_____________________________________________

NO ENTÉS
========

> >teniu PCMIA necessitareu tenir instal.lat aquest paquet també.
>
> "PCMCIA". Posa "instal·lat", "instal·lar", que surt diverses vegades en aquest
> document, amb el·la geminada.

Aquí no entenc que vols dir.
______________________________________________________________________

SENTIMENTALISMES (meus)
================

> "Inútils", seguint la intenció del text original. Igualment, "no
> utilitzats" podria considerar-se també correcte en un sentit pràctic.

Això de moment ho he deixat igual, tot i que tens tota la raó amb la intencionalitat origininal de text. Però tot i ser cert que si una cosa no la fem servir, la podem considerar inútil per a nosaltres. En el cas del nucli, les opcions que per a nosaltres no són útils, en d'altres màquines ho són. No sé, però posar inútils em fa pensar en que el nucli sembla ple de fanfarria,... però si sóc massa sentimental, ho canvio :(
---------------------------

> >millorar la velocitat d'arrancada.
>
> "accelerar el temps d'arrancada"

Ah no! Per aquí no hi paso! Ja em falta prou temps com perquè a sobre l'accelerem... en tot cas acceleraré la velocitat, d'acord?
---------------------------

> No hauria de ser "les controladores"? Penso en femení al ser una tarja el
> controlador. Això no ho he trobat en el Recull.

Potser els hauriem els ho hauríem de comentar...?
----------------------------

> >La compilació del nucli pot trigar una estona, depenent de la potència de
> >la vostra màquina. <![ %supports-pcmcia [
>
> Algú li hauria de dir l'autor que esmenti la possibliltat de compilar el
> nucli en una altra màquina. Si ho fa amb un 486 es morirà.

Sé que he llegit algún document de Linux on s'hi fa la suggerència. També ho podriem posar com a nota de traducció. En aquesta correcció ho he posat així, feu-li una ullada i em dieu quelcom.
---------------------------------

> Hauries de fer una passadeta de corrector ortogràfic. Hi ha algunes
> (poques) faltes d'ortografia.

No tinc cap corrector ortogràfic instal.lat, expressament, perquè m'ajuda a apendre. Així mato tres ocells d'un tret: conservo l'anglès, el català i aprenc sobre Linux (doncs és el primer contacte que tinc amb Linux). Però si segueixo igual de desastrosa, em pegueu i me n'instal.laré un :P


> Que vagi bé,
>
> Ignasi

Igualment

Ingrid C. Peiró
Estudiant de la UOC i Debianera novata
Ingrid24@arrakis.es


Reply to: