[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.23-3exp1: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
openldap. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against openldap.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 07 Aug 2010 12:48:44 +0200.

Thanks in advance,

# translation of openldap-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 22:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-08 16:41+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP zerbitzari konfigurazio alde batetara utzi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Aukera hau gaitzen baduzu ez da hasierako konfigurazio edo datubaserik "
"sortuko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "beti"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "beharrezko denean"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "inoiz"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Irauli datu-baseak fitxategi batetara bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"OpenLDAP zerbitzariaren bertsio berri batetara bertsio-berritu aurretik, "
"zure LDAP direktorioak testu lau fitxategietara irauliko dira LDAP datu "
"elkartrukatze formatu estandarra erabiliaz."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"Beti\" hautatuaz datubaseak baldintzarik gabe iraukiko dira bertsio-"
"berritze baten aurretik. \"Beharrezko denean\" hautatuaz bertsio berria "
"datubase formatu zaharrarekin bateragarri ez denean eta berrinportatu behar "
"denean bakarrik irauliko da datubasea. \"Inoiz\" hautatzen baduzu inoiz ez "
"da datubasea irauliko."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Datubaseak iraultzeko erabilioko den direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu LDAP esportatzeko erabiliko den direktorioa. Direktorio "
"honetan zerbitzariko datubase ezberdinei dagozkien LDIF fitxategiak sortuko "
"dira. Ziurtatu zaitez direktorioaren partizioan behar duzun bezainbeste leku "
"libre duzula. \"VERSION\" katearen lehenengo agerpena zerbitzariaren "
"jatorrizko bertsio zenbakiagatik ordeztuko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Mugitu datubase zaharra?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Konfigurazio prozesua apur dezaketen fitxategiak daude oraindik /var/lib/"
"ldap direktorioan. Aukera hau gaitzen baduzu mantentzailearen skript-ek "
"datubase zaharreko fitxategiak hortik kenduko ditu datubase berria sortu "
"aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Berriz saiatu konfigurazioa egiten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain "
#| "name is syntactically valid, the organization is not left empty and the "
#| "admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
#| "LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want "
#| "to retry later."
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zuk sartutako konfigurazioa baliogabea da. Ziurtatu DNS domeinu izena "
"sintaktikoki zuzena dela. erakundea ezin da hutsik egon eta kudeaketa "
"pasahitzak berdinak izan behar dira. Konfigurazioa ez berregitea hautatzen "
"baduzu LDAP zerbitzaria ez da konfiguratuko. Beranduago konfigurazioa egin "
"nahi izanez gero 'dpkg-reconfigure slapd' exekutatu."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS domeinu izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS domeinu izena LDAP direktorioaren oinarri DN-a eraikitzeko erabiliko da. "
"Adibidez, 'foo.adibide.org' erabiliaz direktorioa DN oinarria 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' delarik sortuko da."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Erakunde izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Mesedez idatzi LDAP direktorioko oinarri DN-an erabiliko den erakunde izena."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Kudeatzaile pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Mesedez idatzi zure LDAP direktorioko kudeaketa sarrerarako pasahitza."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Berretsi pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Mesedez idatzi zure LDAP direktorioko kudeaketa sarrerarako pasahitza berriz "
"ondo idatzi duzula ziurtatzeko."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Idatzitako bi pasahitzak ez dira berdinak. Mesedez saiatu berriro."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Slapd garbitzen bada datubasea ezabatzea nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Onartu LDAPv2 protokoloa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Lehenespen bezala slapd-en LDAPv2 protokolo zaharkitua ezgaiturik dago. "
"Programa eta erabiltzaileak LDAPv3-ra migratu beharko lirateke.  LDAPv3 "
"erabili ezin duten programa zaharrak badituzu aukera hau hautatu behar duzun "
"eta slapd.conf fitxategian 'allow bind_v2' gehituko da."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat hutsa bertsio-berritzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Errore bat gertatu da LDAP direktorioa bertsio-berritzean."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programak huts egin du LDAP direktorioa ateratzean. Hau "
"konfigurazio fitxategi oker bategatik izan daiteke (adibidez, datubase "
"interfazea onartzeko 'moduleload' lerroak falta badira)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Errore honek 'slapdd'-ek lehenago edo beranduago huts egitea eragingo du. "
"Datubase zaharra /var/backups karpetara mugituko da. Bertsio-berritze hau "
"beranduago Ebroz saiatu nahi izanez gero datubase zaharreko fitxategiak "
"atzera lehengo kokagunera mugitu beharko dituzu. slapcat-ek huts egitea "
"eragin duena konpondu eta komando hau exekutatu:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Then move the database files back to a backup area and then try running "
#| "slapadd from $location."
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Orduan mugitu datubasea fitxategiak babeskopia eremu batera eta saiatu "
"slapadd $location-tik exekutatzen."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Erabili behar den datubase interfazea:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""
"HDB interfazea gomendatzen da. HDM eta BDB interfazeek antzeko biltegiratze "
"formatuak erabiltzen dituzte, baina HDB-ek azpi-zuhaitz berrizendatzea "
"onartzen du. Biek konfigurazio aukera berdinak onartzen dituzte."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Edozein kasuetan sortutako datubasea konfigurazioa begiratu beharko zenuke "
"zure beharrei erantzuten diren jakiteko. Begiratu /usr/share/doc/slapd/"
"README.DB_CONFIG.gz xehetasun gehiagorako."

#~ msgid "slurpd is obsolete; replicas must be reconfigured by hand"
#~ msgstr "slurpd zaharkiturik dago, erreplikak eskuz konfiguratu behar dira"

#~ msgid ""
#~ "One or more slurpd \"replica\" options were found in your slapd config "
#~ "when upgrading.  Because slurpd is obsolete beginning with OpenLDAP 2.4, "
#~ "you will need to migrate your replicas to use the syncrepl protocol "
#~ "instead."
#~ msgstr ""
#~ "Bertsio-berritzean zure slapd konfigurazioan sluprd-ren \"replica\" "
#~ "aukera bat edo gehiago aurkitu da.  OpenLDAP2.4-tik aurrera slurpd "
#~ "zaharkiturik dagoenez zure erreplikak horren ordez syncrepl protokoloa "
#~ "erabiltzea aldatu beharko dituzu."

#~ msgid ""
#~ "The conversion from slurpd to the pull-based syncrepl protocol cannot be "
#~ "done automatically and you will need to configure your replica servers by "
#~ "hand.  Please see http://www.openldap.org/doc/admin24/syncrepl.html for "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Slurped-etik ilaratan oinarritutako syncrepl protokolora aldatzeko "
#~ "bihurketa ezin da automatikoki egin, beraz zure erreplika zerbitzariak "
#~ "eskuz konfiguratu beharko dituzu.  Mesedez begiratu http://www.openldap.";
#~ "org/doc/admin24/syncrepl.html xehetasun gehiago nahi badituzu."

#~ msgid "TLSCipherSuite values have changed"
#~ msgstr "TLSCipherSuite balioak aldatu egin dira"

#~ msgid ""
#~ "A \"TLSCipherSuite\" option was found in your slapd config when "
#~ "upgrading. The values allowed for this option are determined by the SSL "
#~ "implementation used, which has been changed from OpenSSL to GnuTLS.  As a "
#~ "result, your existing TLSCipherSuite setting will not work with this "
#~ "package."
#~ msgstr ""
#~ "Bertsio-berritzean \"TLSCipherSuite\" aukera bat topatu da slapd.conf "
#~ "konfigurazioan. Aukera honetan onartzen diren balioak OpenSSL-tik GnuTLS-"
#~ "ra aldatu den SSL inplementazioaren arabera aldatzen dira.  Hau dela eta "
#~ "dagoen TLSCipherSuite ezarpenak ez du funtzioantuko pakete honekin."

#~ msgid ""
#~ "This setting has been automatically commented out for you.  If you have "
#~ "specific encryption needs that require this option to be re-enabled, see "
#~ "the output of 'gnutls-cli -l' in the gnutls-bin package for the list of "
#~ "ciphers supported by GnuTLS."
#~ msgstr ""
#~ "Ezarpen hori komentatua izan da.  Aukera hau birgaitzea behar duten behar "
#~ "kriptografiko zehatzak baldin badituzu, begiratu gnutls-bin paketeko "
#~ "'gnutls-cli -l' komandoko irteeran GnuTLS-ek onartzen dituen zifraketen "
#~ "zerrenda."

#~ msgid "Back up current database and create a new one?"
#~ msgstr "Dagoen datubasearen babeskopia egin eta berri bat sortu?"

#~ msgid ""
#~ "The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one "
#~ "currently in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires "
#~ "moving aside the current LDAP database and creating a new one. Please "
#~ "confirm whether you want to back up and abandon the current database."
#~ msgstr ""
#~ "Zuk zehaztutako direktorio aurrizkia (domeinua) ez da /etc/ldap/slapd."
#~ "conf fitxategian dagoen berdina. Direktorio aurrizkia aldatzeak dagoen "
#~ "LDAP datubasea alde batera utzi eta berri bat sortzea behar du. Mesedez "
#~ "berretsi babeskopia egin eta datubase zaharra utzi nahi duzun."

Reply to: