[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openldap 2.4.23-3exp1: Please update debconf PO translation for the package openldapHi Matthijs,

Attached Basque translation to this mail.

Please, can you upload it to Debian repository for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

Jatorrizko mezua: ig., 2010-07-18 12:49 +0200, egilea: Matthijs Mohlmann
> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> openldap. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against openldap.
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Sat, 07 Aug 2010 12:48:44 +0200.
> 
> Thanks in advance,
> 
# translation of openldap_2.4.23-3exp1_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap_2.4.23-3exp1_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 22:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-27 10:35+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ez konfiguratu OpenLDAP zerbitzaria?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Aukera hau gaitzen baduzu, ez da hasierako konfigurazio edo datu-baserik "
"sortuko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "beti"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "beharrezkoa denean"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "inoiz ere ez"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Irauli datu-baseak fitxategi batetara bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"OpenLDAP zerbitzariaren bertsio berri batetara bertsio-berritu aurretik, "
"zure LDAP direktorioak testu lau fitxategietara irauliko dira LDAPen datuen "
"elkartrukatzeko formatu estandarra erabiliz."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"Beti\" hautatzean, datu-baseak baldintzarik gabe irauliko dira bertsio-"
"berritze baten aurretik. \"Beharrezkoa denean\" hautatuz, bertsio berria "
"datu-base zaharraren formatuarekin bateragarria ez denean eta berriro "
"inportatu behar denean bakarrik irauliko da datu-basea. "
"\"Inoiz ere ez\" hautatzen baduzu, inoiz ez da datu-basea irauliko."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Datu-baseak iraultzean erabiliko den direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zehaztu LDAP esportatzeko erabiliko den direktorioa. Direktorio "
"honetan zerbitzariko datu-base ezberdinei dagozkien LDIF fitxategiak sortuko "
"dira. Ziurtatu zaitez direktorioaren partizioan behar duzun bezainbeste leku "
"libre duzula. \"VERSION\" katearen lehenengo agerpena zerbitzariaren "
"jatorrizko bertsio zenbakiagatik ordeztuko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Aldatu datu-base zaharra lekuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Konfigurazioko prozesua apur dezaketen fitxategiak daude oraindik "
"/var/lib/ldap direktorioan. Aukera hau gaitzen baduzu mantentzailearen "
"script-ek datu-base zaharreko fitxategiak hortik kenduko ditu datu-base "
"berria sortu aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Berriz saiatu konfigurazioa egiten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
#| msgid ""
#| "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain "
#| "name is syntactically valid, the organization is not left empty and the "
#| "admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
#| "LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want "
#| "to retry later."
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zuk sartutako konfigurazioa baliogabea da. Ziurtatu DNSaren domeinu-izena "
"sintaktikoki zuzena dela, erakundeari dagokion eremua ezin da hutsik egon "
"eta LDAPeko administratzailearen pasahitzak berdinak izan behar dira. Konfigurazioa "
"ez berregitea hautatzen baduzu, LDAP zerbitzaria ez da konfiguratuko. Beranduago "
"konfigurazioa egin nahi izanez gero, exekutatu 'dpkg-reconfigure slapd'."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNSaren domeinu-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNSaren domeinu-izena LDAP direktorioaren DN oinarria eraikitzeko "
"erabiliko da. Adibidez, 'proba.adibide.org' erabiliz DN oinarri gisa 'dc=proba, "
"dc=example, dc=org' edukiarekin sortuko du direktorioa."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Erakundearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr "Idatzi LDAP direktorioko DN oinarrian erabiliko den erakundearen izena."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Berretsi pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza berriro "
"ondo idatzi duzula ziurtatzeko."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Idatzitako bi pasahitzak ez dira berdinak. Saiatu berriro."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Slapd kentzen bada, datu-basea ere ezabatzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Onartu LDAPv2 protokoloa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use "
"LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to "
"your slapd.conf file."
msgstr ""
"Lehenespenez slapd-en LDAPv2 protokolo zaharkitua desgaituta dago. "
"Programa eta erabiltzaileak LDAPv3-ra migratu beharko lirateke. Hautatu "
"aukera hau baldin eta LDAPv3 erabili ezin duten programa zaharrak "
"badituzu, eta slapd.conf fitxategiari 'allow bind_v2' gehituko zaio."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat-ek huts egin du bertsio-berritzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Errore bat gertatu da LDAP direktorioa bertsio-berritzean."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programak huts egin du LDAP direktorioa erauztean. "
"Konfigurazioko fitxategia oker egoteagatik gerta daiteke "
"(adibidez, datu-basearen motorra onartzeko 'moduleload' lerroak "
"falta badira)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Hutsegite honek 'slapdd'-ek lehenago edo beranduago hutsegitea eragingo du. "
"Datu-base zaharra /var/backups karpetara eramango da. Bertsio-berritze hau "
"berriro saiatzea nahi izanez gero, datu-base zaharreko fitxategiak aurreko "
"kokalekura eraman beharko dituzu. Konpondu slapcat-en hutsegitea "
"eragin duena eta exekutatu honako komandoa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
#| msgid ""
#| "Then move the database files back to a backup area and then try running "
#| "slapadd from $location."
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Ondoren, eraman datu-basearen fitxategiak babeskopiako kokaleku batera, "
"eta saiatu slapadd ${location}(e)tik exekutatzen."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Datu-basearen motorra:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""
"HDB motorra gomendatzen da. HDB eta BDB motorrek antzeko "
"biltegiratze formatuak erabiltzen dituzte, baina HDB-ek "
"azpizuhaitzak berrizendatzeko euskarria dauka. "
"Biek konfigurazioko aukera berdinak onartzen dituzte."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Edozein kasutan, sortutako datu-basearen konfigurazioa begiratu beharko zenuke "
"zure beharrei erantzuten diela ziurtatzeko. Irakurri "
"/usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz xehetasun gehiagorako."


Reply to: