[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konqueror 11(SIGSEGV)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Konqueror-2.2.1 rev 2 in Sid windows function but non navigation

- --------------------------------
(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...
0x40d34689 in wait4 () from /lib/libc.so.6
#0 0x40d34689 in wait4 () from /lib/libc.so.6
#1 0x40dace38 in __check_rhosts_file () from /lib/libc.so.6
#2 0x405899d5 in KCrash::defaultCrashHandler () from /usr/lib/libkdecore.so.3

#3 0x40cbd798 in sigaction () from /lib/libc.so.6
#4 0x40d02a03 in free () from /lib/libc.so.6
#5 0x40c468f4 in __builtin_delete () from /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3
#6 0x405f9462 in QMapPrivate<KEntryKey, KEntry>::clear ()
  from /usr/lib/libkdecore.so.3
#7 0x405f93ff in QMapPrivate<KEntryKey, KEntry>::clear ()
  from /usr/lib/libkdecore.so.3
#8 0x405f93ff in QMapPrivate<KEntryKey, KEntry>::clear ()
  from /usr/lib/libkdecore.so.3
#9 0x40522f52 in KConfigINIBackEnd::writeConfigFile ()
  from /usr/lib/libkdecore.so.3
#10 0x4051f039 in KConfigINIBackEnd::sync () from /usr/lib/libkdecore.so.3
#11 0x4050d7a6 in KConfigBase::sync () from /usr/lib/libkdecore.so.3
#12 0x41307467 in PluginValidators::~PluginValidators ()
  from /usr/lib/kde2/libvalidatorsplugin.so
#13 0x407cf598 in QObject::~QObject () from /usr/lib/libqt.so.2
#14 0x40065fd1 in KParts::Part::~Part () from /usr/lib/libkparts.so.1
#15 0x4006644f in KParts::ReadOnlyPart::~ReadOnlyPart ()
  from /usr/lib/libkparts.so.1
#16 0x410f9f21 in KHTMLPart::~KHTMLPart () from /usr/lib/libkhtml.so.3
#17 0x41038aa0 in KonqAboutPage::~KonqAboutPage ()
  from /usr/lib/libkonqaboutpage.so
#18 0x40f4e3d5 in KonqView::switchView () from /usr/lib/konqueror.so
#19 0x40f4eacd in KonqView::changeViewMode () from /usr/lib/konqueror.so
#20 0x40f270f7 in KonqMainWindow::openView () from /usr/lib/konqueror.so
#21 0x40f25dc5 in KonqMainWindow::openURL () from /usr/lib/konqueror.so
#22 0x40f5576e in KonqViewManager::loadViewProfile ()
  from /usr/lib/konqueror.so
#23 0x40f552ef in KonqViewManager::loadViewProfile ()
  from /usr/lib/konqueror.so
#24 0x40f59211 in KonqMisc::createBrowserWindowFromProfile ()
  from /usr/lib/konqueror.so
#25 0x40f5908b in KonqMisc::createNewWindow () from /usr/lib/konqueror.so
#26 0x40f21c1a in main () from /usr/lib/konqueror.so
#27 0x0804cd16 in QCollection::newItem ()
#28 0x0804d938 in QCollection::newItem ()
#29 0x0804dd7c in QCollection::newItem ()
#30 0x0804eda0 in QCollection::newItem ()
#31 0x40cad5bf in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
- -----------end-----------------------

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-6

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7r+/pGfXdVUGHvegRAgpWAKCf9NIUV3wtYAi3lVV1TUL9ObS9VwCgjvAV
u6yAMDJfe7ksPbLo4FXgwIc=
=QABx
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: