[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Posting Articles. PinjamanPinjaman Peribadi Kakitangan Kerajaan.

Kadar Faedah 5.53% Setahun.

 

Skim pinjaman peribadi dari koperasi ditujukan kepada kakitangan kerajaan & badan berkanun — program terbaru ini memberi anda pilihan tempoh bayaran balik sehingga 15 tahun (kepada yang layak). 

Tidak perlu penjamin

Pendapatan bulanan RM500 (gaji + allowance)

Bayaran melalui potongan Biro Perkhidmatan Angkasa sahaja.

BLACKLIST boleh apply

Had Umur Sehingga 54 tahun (tarikh tamat bayaran balik)

Rebate jikalau bayar balik awal

Kakitangan Kerajaan dan Ajensi Kerajaan  & Badan Berkanun Sahaja...Hubungi saya untuk semakan nama agensi anda bekerja…

Kelulusan dalam masa 3-5 hari sahaja (permohonan lengkap).

Proses cepat - hantarkan/fax slip gaji sahaja — kami akan hubungi anda untuk keterangan lanjut!

 

Pinjaman Peribadi Termurah

Keperluan selepas proses cepat:

Slip gaji 3 bulan (disahkan oleh majikan) — bulan terakhir perlu slip asal

Bil Air/Telekom/TNB

Salinan Buku Bank

Salinan KP (depan & belakang - disahkan oleh majikan)

 

Latar Belakang KOWAMAS

  Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (Kowamas) (dahulunya dikenali sebagai Koperasi Lepan Kabu Berhad) telah ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada tahun 1998. Penglibatan awal koperasi dimasa itu adalah berkisar dalam perniagaan retail di Kuala Krai dan Kota Bharu, Kelantan.

  Pada penghujung 2007, sembilan (9) Ahli Lembaga baru telah dilantik untuk mengemudi jawatan-jawatan penting di dalam koperasi. Di bawah pengurusan Lembaga yang baru ini, koperasi telah berjaya membentuk arahtuju dalam mengembangkan dan memperbagaikan perniagaannya sejajar dengan objektif untuk pembangunan status ekonomi ahli-ahli disamping membantu Kerajaan mencapai visi dan misi kepada masyarakat Malaysia yang makmur dan majujaya.

  Kowamas, nama komersial yang terbaru dalam pasaran, selaras dengan arahtuju operasi dan kepentingan perniagaannya telah mencapai persetujuan dengan sebuah institusi kewangan yang terbesar di Malaysia untuk mengujudkan skim pembiayaan peribadi kepada ahli-ahlinya dan telah juga mengenalpasti beberapa lokasi yang stratejik untuk pembangunan hartanah.

  Disamping itu, Kowamas juga sedang di dalam peringkat rundingan terakhir untuk menceburi sektor pengangkutan, perladangan dan retail.

  Koperasi Wawasan Malaysia Berhad
(Kowamas)
, formerly known as Koperasi Lepan Kabu Berhad was established in 1998 operating retailing business based in Kuala Krai and Kota Bharu in Kelantan.

  In late 2007, nine (9) new Board Members were elected to the Board entrusted to hold key positions at the board level. Under this new stewardship, Kowamas is gearing towards broader milestone in its business objectives with clear conscience to assist and enhance the economic status of its members as well as supplementing the Government's vision, policies and efforts towards an inflation free Malaysia.

  Kowamas, the new branding in the market, consistent with its renewed operation and business interest had made strategic tie-up with the biggest Bank in Malaysia to provide financial facilities to its members and had already identified a few strategic locations to venture into the property development market.

 

Maklumat Pembiayaan Al-Inah

  Kemudahan pembiayaan peribadi Al-Inah ini diperkenalkan untuk membantu kakitangan kerajaan dalam menangani keperluan kewangan seperti membuat bayaran pendahuluan kereta / rumah, pembayaran kos pengubahsuaian rumah dan lain-lain keperluan kewangan.

Kelayakan Dan Syarat-syarat

1. Warganegara Malaysia berumur antara 18 dan 57 tahun.

2. Kakitangan kerajaan dengan pendapatan RM500 ke atas.

3. Kakitangan yang telah bekerja tidak kurang dari bulan.

Jumlah Pembiayaan Dan Tempoh Bayar Balik

1. Pembiayaan sehingga RM200,000.00* atau     ansuran bulanan yang tidak melebihi 60%     daripada pendapatan kasar bulanan.

2. Maksimum 15 Tahun.

 

 

Skim Pinjaman Peribadi Koperasi khas untuk Kakitangan Kerajaan dan Badan Berkanun!

*Kini, bayaran balik sehingga 15 tahun kepada sesiapa yang layak!

 

http://www.60minit.com

http://60minit.com/index_files/pinjaman2.htm


Reply to: