[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Your billMogelijke Virusbesmetting, gevaarlijke blijlage

Geachte,

Alle bestanden met de extensies die uitermate risicovol zijn voor
virusbesmettingen worden geblokkeerd. Zo zijn BAT, COM, PIF, SCR, VBE
en VBS geblokkeerd.
Voor een volledige (engelse) lijst zie onderin deze mail.

Deze blokkering geldt ook voor de inhoud van ZIP-bestanden!

Tevens zijn enkele risicovolle HTML-commando's niet toegestaan,
te weten: frames, Iframes, layers, embed, en object.

UW MAIL IS DUS NIET AFGELEVERD!

---------------------------------------------------------------------
Wanneer u ervan overtuigd bent dat u het bericht niet gestuurd heeft
is het zeer wel mogelijk dat dit virus onder uw naam verzonden is,
maar niet door u gestuurd! In dat geval kunt u dit bericht negeren.
---------------------------------------------------------------------

Hello,

All files with the extensions that are extremely sensitive to virusses
are blocked. I.e. the extensions BAT, COM, PIF, SCR, VBE and VBS are
blocked. For a complete list of blocked extensions, see below.

This block is also used for the contents of ZIP-files!

Some risky HTML commands are also blocked, they are:
frames, Iframes, layers, embed and object.

Therefore: YOUR MAIL WAS NOT DELIVERED!

---------------------------------------------------------------------
If you are convinced you have not sent the message it is verry likely
that this virus sent the message in your name! In that case you can
ignore this mail.
---------------------------------------------------------------------

Blocked extensions:

.bat      Possible malicious batch file script
.bhx      Possible malicious BinHex Compressed ASCII Archive
.chm      Possible compiled Help file-based virus
.cmd      Possible malicious batch file script
.cnf      Possible SpeedDial attack
.com      Possible malicious self executing DOS file
.cpl      Possible malicious control panel item
.exe      Possible malicious self executing file
.hta      Possible Microsoft HTML archive attack
.ins      Possible Microsoft Internet Comm. Settings attack
.js[e]?     Possible Microsoft JScript attack
.lnk      Possible Eudora *.lnk security hole attack
.ma[dfgmqrstvw] Possible Microsoft Access Shortcut attack
.mim      Possible malicious MIME File
.mhtml     Possible Eudora meta-refresh attack
.pif      Possible MS-Dos program shortcut attack
.reg      Possible Windows registry attack
.scf      Possible Windows Explorer Command attack
.scr      Possible virus hidden in a screensaver
.sct      Possible Microsoft Windows Script Component attack
.shb      Possible document shortcut attack
.shs      Possible Shell Scrap Object attack
.uu[e]?     Possible malicious Compressed Archive File
.vb[es]     Possible Microsoft Visual Basic script attack
.ws[cfh]    Possible Microsoft Windows Script Host attack
.xnk      Possible Microsoft Exchange Shortcut attack
.xxe      Possible malicious Xxencoded File
.zip      Detection dangerous files with the extensions
        listed above
Specific detection:
.zip      Specific detection on known ZIP-file viruses
.rar & other  and other virusses in compressed archives

 ?  = anny character   /   [es] = character 'e' or 's'Reply to: