[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please translate: Debian Stretch blogpostW dniu 17.06.2017 o 14:23, Ana Guerrero Lopez pisze:
> 
> Hi,
> 
> Please translate the blogpost for bits.debian.org announcing the release of stretch:
> 
> https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/bits.git/tree/content/2017/stretch-released.md
> 
> You'll need to add the language and translator tag like it's done for Spanish
> here:
> https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/bits.git/plain/content/2017/stretch-released-es.md
> 
> I'm sorry for the last minute mail about this, it's a very short post :)
> 
> Thank you
> 
> .
> 
Polish translation attached.

Thanks,
-- 
Michał Kułach
Title: Wydano Debiana 9.0 Stretch!
Date: 2017-06-17 00:00
Tags: stretch
Slug: stretch-released
Author: Ana Guerrero Lopez and Laura Arjona Reina
Status: draft
Lang: pl
Translator: MichaÅ? KuÅ?ach

![Alt Stretch wydany](|filename|/images/banner_stretch.png)

Wpadnij w objÄ?cia fioletowej, gumowej oÅ?miornicy-zabawki! Z radoÅ?ciÄ? ogÅ?aszamy wydanie Debiana 9.0 o nazwie kodowej *Stretch*.

**Chcesz go zainstalowaÄ??**
Wybierz swój ulubiony [noÅ?nik](https://www.debian.org/distrib/) spoÅ?ród USB oraz pÅ?yt Blu-ray, DVD i CD. A później zajrzyj do [podrÄ?cznika instalacji](https://www.debian.org/releases/stretch/installmanual).

**JesteÅ? już szczÄ?Å?liwym użytkownikiem Debiana i chcesz go tylko zaktualizowaÄ??**
AktualizacjÄ? możesz przeprowadziÄ? z Å?atwoÅ?ciÄ? z poziomu Debiana 8 Jessie, zapoznaj siÄ? tylko z [uwagami do wydania](https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes).

**Chcesz Å?wiÄ?towaÄ? nowe wydanie?**
UmieÅ?Ä? [baner z tego bloga](https://wiki.debian.org/DebianArt/Themes/softWaves?action=AttachFile&do=view&target=wikiBanner.png) na swoim blogu lub stronie internetowej!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: