[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please translate: stretch dedication textW dniu 12.06.2017 o 14:42, Jonathan Wiltshire pisze:
> Hi,
> 
> We will dedicate stretch to Ian Murdock. Please translate the dedication
> text at your earliest convenience:
> 
> http://paste.debian.net/hidden/5505efcd/
> 
> For now, please email translations directly to me as a plain text
> attachment. I will collate them and ensure they are in the right place for
> the release.
> 
> It would be very helpful to have translations before 2017-06-15 23:00 UTC
> where possible.
> 
> Thanks,
> 

Polish translation attached.

Regards,
-- 
Michał Kułach
Pamięci Iana Murdocka
------------------------

Ian Murdock, założyciel projektu Debian, odszedł 28 grudnia 2015 w swoim domu w San Francisco. Miał 42 lata.

Trudno przecenić wkład Iana w Wolne Oprogramowanie. Przewodził Projektowi Debian od jego powstania w 1993 aż do 1996, opublikował Manifest Debiana w styczniu 1994 i czuwał nad raczkującym wówczas projektem w czasie studiów na Uniwersytecie Purdue.

Ian stał się pierwszym dyrektorem Linux International, dyrektorem ds. technicznych Free Standards Group, a później Linux Foundation oraz liderem Projektu Indiana w firmie Sun Microsystems, który opisał jako „przynoszący Solarisowi to, co najlepszego wniósł Linux w świat systemów operacyjnych”.

Sukces Debiana stanowi testament wizji Iana. Zainspirował on niezliczone rzesze ludzi na całym świecie do wniesienia wkładu ze swego wolnego czasu i umiejętności. Dziś znanych jest ponad 350 dystrybucji wywodzących się z Debiana.

Wszystko to sprawiło, że dedykujemy Debiana 9 „stretch” Ianowi.

 -- Deweloperzy Debiana

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: