[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Verrijken van een Debian-booth in NederlandAllen,

Gisteren besprak ik met Geert op de Free Software Day in Utrecht bij de 
Debian-booth dat het misschien wel aardig zou zijn een klein bedrag uit te 
geven aan wat boothaankleding voor gebruik op events in NL. De Debian-tafel 
was wat kaalachtig vergeleken met die van andere projecten.

Er zijn een aantal producten zoals een rolbanner in omloop, maar die moeten 
maar net toevallig hier in de buurt zijn (en dat waren ze nu niet).

Als ik het goed heb, beheert Anne Bezemer een klein potje met Debian-gelden 
die uit donaties en cd-verkoop voortkomen. Het lijkt me uitstekend om hiervan 
wat geld uit te geven aan bijvoorbeeld:
- Een vlag en/of tafelbanier met het Debian-logo, om ons duidelijk herkenbaar 
te maken;
- Een eigen rolbanier.
- Misschien nog andere dingen?
Volgens mij moet dit voor een zeer bescheiden bedrag prima mogelijk zijn. Als 
deze dan in NL blijven (misschien wil Geert ze in bewaring houden?) dan zijn 
ze altijd in de buurt als er iets te organiseren valt.

Wat denken jullie?

Een ander punt is de merchandise. Hier wordt toch met enige regelmaat om 
gevraagd en als iemand een t-shirt draagt of een sticker op zijn laptop plakt 
is dat ook nog eens goede reclame.

Als we iets van merchandise willen aanbieden zou ik in eerste instantie 
suggereren om het in te kopen bij een andere partij die dat al produceeert om 
mee te kunnen liften op productiekosten e.d. Wat t-shirts betreft is dat een 
tijd lang goed gegaan, maar volgens mij eens gestokt. Zijn die nog ergens te 
verkrijgen dat iemand weet?

Iets simpelers en goedkopers als (folie)stickers is wellicht nog makkelijker 
te regelen en worden nu al verkocht door partijen als Debian FR en CH. Daar 
zouden we er bijv om te beginnen 20 kunnen inkopen die we tegen kostprijs weer 
kunnen wederverkopen.


Groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: