[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Delft Debian Booth, May 17th, @ SANE 2006Op wo 19 apr 2006 om 06:22:34 +0200 schreef Thijs Kinkhorst:
> On Wed, April 19, 2006 18:14, Joost van Baal wrote:
> > I have a small pile (1 cm) of (not the latest, but still usable) Debian
> > flyers left.  I'll bring these.  More of these, and newer ones, are useful.
> > See http://debian-flyers.alioth.debian.org/ .
> 
> Op http://www.nl.debian.org/events/material staan nog wat meer materialen.
> Misschien dat van het Debian-geld dat er bij DDDI is er wat flyers of een
> poster gemaakt kan worden? Of de kosten van het opsturen van de posters
> van Joey betaald kunnen worden?

Ik gaf eind 2004 een opdracht voor print: 1000 NL/FR and 1000 EN/DE,
double-sided flyers on 120 gr. A4 paper.  Used only black and red (i.e.
not four-color).  This costs EUR 280 ex taxes (EUR 333,20 inc taxes) for
1000 flyers.

Ik denk dat als iemand ze wil laten printen, dat geld zo bij elkaar is.

Ik geloof trouwens dat Wouter Verhelst ook nog wat flyers heeft liggen.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: