[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] alweer: verhuizen van deze lijstOn Tue, 2005-12-06 at 11:34 +0100, Lionel Elie Mamane wrote:
> On Tue, Dec 06, 2005 at 08:00:24AM +0100, Joost van Baal wrote:
> 
> > Ik denk echter niet dat iemand zin heeft
> > developers@[lists.]debian.nl te gaan hosten (tenzij iemand heel snel
> > opstaat en belooft dat ze dat binnen een week of 3 voor mekaar kan
> > krijgen).
> 
> L²TT biedt aan het te doen, als het zin heeft.

Aangezien Debian al een hele mailinglist-infrastructuur heeft, lijkt het
mij voor iedereen het makkelijkst om daar een extra lijst aan toe te
voegen. Het is dan op een plek die mensen verwachten, via een systeem
dat mensen kennen.

> > To: Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
> > Subject: lists.debian.org: request for debian-events-nl mailing list
> 
> Waarom gebruiken we niet gewoon debian-events-eu?

Ik vind dat de lijst, zij het low-traffic, wel zijn nut heeft bewezen
voor het coordineren van specifiek Nederlandse Debian activiteiten en
dat meer zichtbaarheid dat alleen maar kan verbeteren.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: