[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] alweer: verhuizen van deze lijstHi Joost!

You wrote:

> Als je vind dat bepaalde zaken beter anders regeld kunnen worden, zeg
> dat dan snel. 

Nee, klikt goed. Hopelijk wordt door de verhuizing naar lists.d.o de
lijst ook wat zichtbaarder.

-- 
Kind regards,
+----------------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw       | Sweet day, so cool, so calm, so bright, |
|----------------------------| The bridall of the earth and skie:   |
| bas@o2w.nl, bas@debian.org | The dew shall weep thy fall tonight;  |
+----------------------------|          For thou must die.  |
               +-----------------------------------------+

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: