[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] Re: [debian.nl] www.debian.nl (was: Re: developers@debian.nl mailing lijst)On Fri, Mar 11, 2005 at 08:09:05AM +0100, Danny ter Haar wrote:
> 
> (hoe staat de Reply-to nu ?)

Reply-to munging is nu weg: woohoohoo! Hartelijk bedankt alweer!

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: