[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] www.debian.nl (was: Re: developers@debian.nl mailing lijst)On Tue, Feb 22, 2005 at 08:57:05PM +0100, Danny ter Haar wrote:
> PS: www.debian.nl heeft nu ook een ubuntu mirror.
> Als jullie meer met www.debian.nl willen doen, let me know!

Wie pakt dit op?

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: