[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?Thomas Hood wrote:
On Mon, 2004-07-05 at 12:07, Olivier Sessink wrote:

ik wil graag Debian member worden, en ik moet daarom iemand vinden om mijn PGP key te ondertekenen. Ik woon/werk in Wageningen, is er iemand die daar in de buurt woont?

Keysigning in Wageningen?

als het kan?

Welke pakketten?  Jouw naam staat niet up
http://www.debian.org/devel/people .

Ik ben dus ook nog geen debian developer, een van de eisen is dat mijn key ondertekend wordt ;-)

Maargoed, van de volgende packages ben ik upstream maintainer/auteur:

http://packages.debian.org/stable/web/bluefish
http://packages.debian.org/unstable/net/directoryassistant

En deze wil ik graag zelf in Debian tillen:
http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit_0.9-1_i386.deb

groeten,
	Olivier

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: