[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dutch Debian MeetingOn Mon 12 Oct 1998, J.H.M. Dassen (Ray) wrote:
> On Mon, Oct 12, 1998 at 04:02:52AM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> > Bart Warmerdam stelde voor om het nuttige met het aangename te verenigen
> > en meteen maar een mini PGP-singing sessie te houden. Natuurlijk geen
> > slecht idee. Dit betekend wel dat iedereen een identificatie-bewijs
> > (paspoort, rijbewijs of NVG ID-kaart) en zijn PGP fingerprint mee moet
> > nemen.

Hoe gaat zo'n pgp-signing session nu precies in z'n werk?  Ik snap het
hele principe eigenlijk niet zo, en ik heb nog nergens echt kunnen
achterhalen hoe het nou zit.

> En als we dan toch bezig zijn: waarschijnlijk gaan we op niet al te lange
> termijn over op GNU Privacy Guard (GPG, in non-US) voor het signen van
> packages. Het zou handig zijn als we ook GPG keys meenemen; als je er nog
> geen gemaakt hebt, doe dat dan voor de meeting.

Moet er voor die tijd de public key ergens geregistreerd worden?


O ja, nogmaals: graag m'n adres voor deze mailing list naar paul@murphy.nl,
deze (paul@wurtel.demon.nl) lees ik heel onregelmatig.


Paul Slootman
--
email work: paul@murphy.nl
email home: paul@wurtel.demon.nl |      You're never lost if you
      http://www.wurtel.demon.nl |      don't care where you are.


Reply to: