[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dutch Debian MeetingOn Mon, Oct 12, 1998 at 04:02:52AM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> Bart Warmerdam stelde voor om het nuttige met het aangename te verenigen
> en meteen maar een mini PGP-singing sessie te houden. Natuurlijk geen
> slecht idee. Dit betekend wel dat iedereen een identificatie-bewijs
> (paspoort, rijbewijs of NVG ID-kaart) en zijn PGP fingerprint mee moet
> nemen.

En als we dan toch bezig zijn: waarschijnlijk gaan we op niet al te lange
termijn over op GNU Privacy Guard (GPG, in non-US) voor het signen van
packages. Het zou handig zijn als we ook GPG keys meenemen; als je er nog
geen gemaakt hebt, doe dat dan voor de meeting.

Groetjes,
Ray
-- 
UNFAIR  Term applied to advantages enjoyed by other people which we tried 
to cheat them out of and didn't manage. See also DISHONESTY, SNEAKY, 
UNDERHAND and JUST LUCKY I GUESS.     
- The Hipcrime Vocab by Chad C. Mulligan  


Reply to: