[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dutch Debian MeetingHallo!

Zo langzamerhand wordt het tijd om wat definitievere afspraken te maken
over de meeting. Het install-fest gaat niet door, aangezien de NLGG (ik
vergeet de juiste afkorting steeds.. jullie weten wel welke ik bedoel :) )
Wellicht dat we dat een volgende keer beter kunnen plennen..

Bart Warmerdam stelde voor om het nuttige met het aangename te verenigen 
en meteen maar een mini PGP-singing sessie te houden. Natuurlijk geen
slecht idee. Dit betekend wel dat iedereen een identificatie-bewijs
(paspoort, rijbewijs of NVG ID-kaart) en zijn PGP fingerprint mee moet
nemen.

Joop Stakenborg heeft aangeboden om ons door Utrecht rond te leiden,
aangezien hij er al een tijdje woont en de leuke plenkjes zo langzamerhand
wel zou moeten weten :)

Het enige dat nog rest zijn tijden afspreken.. ik stel voor om zo rond
18.00 ergens bij Utrecht CS te verzamelen om daarvandaan de stad in
te trekken.

Wichert.

-- 
==============================================================================
This combination of bytes forms a message written to you by Wichert Akkerman.
E-Mail: wakkerma@wi.LeidenUniv.nl
WWW: http://www.wi.leidenuniv.nl/~wichert/

Attachment: pgp_sdvWXzCsC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: