[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [D-I] Tradukoj.Nu, ĉi frazo :

"Pakoj, kiu uzas debconf por agordado, ordometas petotajn demandojn."
"Nur demandoj, kun prioritata pli alta ol demandoj nun vi vidas, estos montritaj "
"al vi ; malaltaj demandoj estos kaŝi."

Mi preferas :

"Pakoj, kiu uzas debconf por agordiĝi, ordometas petotajn demandojn."
"Nur demandoj, kun prioritata pli alta ol demandoj nun vi vidas, estos montritaj "
"al vi ; malaltaj demandoj estos kaŝitaj."

Amike,
--
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr> GnuPG id: 1024D/73791C2B 2002-09-30 
Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278  BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: