[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: glibc kaj esperantoOn Fri, 2005-01-28 at 19:48 +0100, Jean-Charles Salzeber wrote:

Notu ke ĉiteme ICU estas multe pli bona biblioteko ol glibc. Esperanto
jam estas en ĝi (krom ke kelkaj detaloj, kiel kelkaj landnomoj, ne
sxajnas korektaj... mi eble korektos tion iam, se neniu zorgas pri ĝi).
Same, Esperanto estas en la tre "oficiala" CLDR (Common Locale Data
Repository) ĉe www.unicode.org, (kiun fakte ICU nun uzas).

ICU estas tio : http://oss.software.ibm.com/icu/

--
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr> GnuPG id: 1024D/73791C2B 2002-09-30 
Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278  BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: