[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: glibc kaj esperantoEn sia retpoŝto de Vendredo, la 28-a de Januaro 2005 je 16:42 (+0100), Carlos Enrique Carleos Artime skribis:
> Edmundo, en
> 	http://lists.debian.org/debian-esperanto/2003/04/msg00002.html
> vi skribis "Mi suspektas, ke la glibc-uloj faros nenion baldaw" pri
> locale "eo" aw "eo_XX".
> 
> Kiel finis la historio pri 
> 	http://sources.redhat.com/ml/libc-alpha/2002-07/msg00142.html
> ?
> 
> Kaj al kiu poŝtlisto oni devas skribi por peti enirigo de "eo locale"
> al GlibC?  "libc-locales"? 
> 	http://sources.redhat.com/ml/libc-locales/2005-q1/

HA! Jen gratulinda iniciativo! :)
Antaû nelonge, mi eĉ mesaĝis pri la eo_FR, kiun mi estis devigata krei
en Gentoo pro manko en GlibC.
Mi ankaŭ provis aliĝi al libc-locales, sed mi neniam estis
akceptita???! Do mi ne mesaĝis, ĉu vi mem sukcesis aliĝi?

Mi ripetas, laŭ mi eo, eo_EO kaj eo_XX ne taŭgas (kiel menciita almenaŭ
pro LC_MONETARY kaj LC_PAPER).
Miaopinie, ni devas estis malpigra, kaj krei ĉiujn eo po teritorio
(almenaŭ unue la plej gravaj). Se necesas mi povas rapide krei la
dosierojn por ekz-e Eŭropo.

Eble estas ĝuste pro ke ni proponis nur eo, eo_EO aŭ eo_XX ke ni ne
estis akceptita, nu, Edmundo sendube pli scias pri tio.

JC
-- 
Mi hejme sidis, nenion vidisReply to: