[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#480419: [INTL:eu] debian-edu debconf templates Basque translationPackage: debian-edu
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hi

Attached debian-edu debconf templates Basque translation, please add it.

thx


-- System Information:
Debian Release: lenny/sid
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'testing'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.24-1-686 (SMP w/1 CPU core)
Locale: LANG=eu_ES.UTF-8, LC_CTYPE=eu_ES.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
# translation of debian-edu-install-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-18 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-09 23:32+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Hautatu Debian Edu profila"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Zerbitzari-nagusia"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Lanpostua"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Bezero-arin-zerbitzaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Bakarka"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Mesedez hautatu profilhauetako zein dagokion makina honi."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Hautatzen duzun profilak makina \"kutxatik-kanpora\" nola erabili daitekeen "
"ezarriko du. Profil ezberdinak hautatu ditzakezu baina behintzat bat hautatu behar duzu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Debian Edu sare bakoitzak 'Zerbitzaria-nagusia' erabiltzen duen zehazki makina bat "
"behar du. Makina honek hornituko ditu (sare) zerbitzuak (nagusiki fitxategi/sarea eta "
"LDAP) beraz makina hori gabe sareak ez du funtzionatuko. Makina honek datu fitxategi "
"guztiak mantenduko dituenez disko-gogor leku behar handiak izango ditu. Aukera"
"hau bakarrik instalatzean erabiltzaile interfaze grafikorik (GUI) gabeko makina bat "
"sortuko da, GUI bat nahi baduzu 'lanpostu' edo 'bezero-arin-zerbitzaria' profila ere "
"hautatu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"'Lanpostu' profila erabiltzen dutenak makina arruntak dira. Lanpostu "
"batetan saioa hasten duten erabiltzaileak 'zerbitzari-nagusia' profila erabiltzen "
"duen makinak autentifikatzen ditu, baita haien dokumentuak eta ezarpen "
"pertsonalak etxe direktorioetan biltegiraturik 'zerbitzari-nagusia' profila erabiltzen "
"duen makinan."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"'Bezero-arin-zerbitzaria' exekutatzen duten makinek bezero arin konexioak "
"onartzen dituzte. Profil honek 'lanpostua' profila ere barneraturik du lanpostu "
"normal batetan dauden aplikazioak ere instalaturik izateko. Sare pilaketa "
"saihesteko profil hau exekutatzen duten makinek bi sare txartela eduki "
"behar dituzte."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"'Bakarka' profila ezin da beste profiletako batekin batera makina berdinean "
"instalatu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"'Bakarka' profila erabiltzen duten makinak DebianEdu saretik kanpora "
"bakarkakako makinak bezala erabiltzeko pentsatuak daude (adib. "
"ikasle eta irakasleen etxean)."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Barebone"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"'Barebone' profila kudeatzaileentzako instalazio txiki bat da , beraiek "
"instalatu nahi duten hautatu dezaten. Sare konexioak ditu eta "
"debian-edu sare barnean dago."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Bakarka profila ezin da beste profilekin batera erabili"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Bakarka profila ezin da beste profilekin batera erabili makina berdinean. "
"Mesedez hautatu bakarka profila edo beste edozein nahasketa baina bakarka "
"kenduta."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Bakarka instalazio zati bat eskuz egin behar da."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Bakarkako instalazioa une honetan ez da automatikoa beste profiletan bezala, "
"eskuzko partitzea egitea errazago egiteko. Orain debian instalatzaile menu "
"nagusira bidaliko zaizu. Hautatu \"Aldatu debconf lehentasuna\" eta hautatu "
"lehentasun \"altua\" instalazio automatikoa berriz gaitzeko."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Benetan partizio tresna automatikoa erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Honek diskoaren partizio taula ezabatuko du. KONTUZ: HONEK MAKINAKO "
"DISKO GOGORREKO INFORMAZIO GUZTIA EZABATUKO DU! Gorde gabeko datu "
"garrantzitsurik baduzu orain da unea gelditu eta babes-kopiak egiteko. "
"Honetarako makina berrabiarazi beharko duzu eta ondoren instalazioa berriz hasi."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paketeen erabilpen galdeketan parte hartzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Sistema honek anonimoki garatzaileei posta elektronikoz sistema honetan "
"gehien erabiltzen diren paketeen estatistikak bidaliko dizkie. Informazio "
"honek erabakiak hartzen lagunduko du, aurreneko CDak edukiko dituen paketeen "
"zerrenda osatzen adibidez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Parte hartzea hautatu baduzu, astean behin bidalketa automatiko script-a "
"exekutatuko da, garatzaileei estatistikak bidaliaz. Jasotako "
"estatististikak hemen ikus daitezke:http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Nahi duzunean erabakiz alda dezakezu, honakoa exekutatuz: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalatu debian edu profila (indartu menu ordena)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Ziurtatu instalazio CDa CD-irakurlean dagoela"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Instalazioa gehienbat automatikoa eta CDa erabiliko du berau CD-irakurlean "
"badago, baina huts egingo du CDa ez badago. Mesedez ziurtatu zaitez "
"orain CDa irakurlean dagoela."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process."
msgstr "Zerbait oker joan debian edu instalazio prozesuan."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Mesedez berri eman <URL:http://bugs.skolelinux.no/> erabiliaz, eta ez ahaztu "
"/var/log/installer.log fitxategiaren edukia eransten programa-errore txostenean."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Erreportaturiko erroreak daude:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makina orain berrabiarazi egin behar da"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Zerbitzu eta aplikazio guztiak behar bezala abiarazten direla ziurtatzeko, "
"makina orain berrabiarazi behar da."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Zenbait errore aurkitu dira instalazioan:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Pentsatu errore horien berri emateaz debian edu garatzaileei."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Saltatu galderak pakete instalatu arte (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Saltatu pasahitzari buruzko galderak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Saltatu eskuzko pakete hautapena (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Egiaztatu instalaturiko sistema (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Konfiguratu paketeak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Amaitu instalazioa (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "CD bat eskatu (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Hautatu instalatzeko paketeak (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Birsartu modu interaktiboan pasahitza galdetzeko (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Eskuratu instalazio profila (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Instalazio erroreen bila egiaztatu eta berri eman (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Gainidatzi lehenespenak profilarekin (debian-edu)"


Reply to: