[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#234437: debian-edu-install: Update Danish debconf translationPackage: debian-edu-install
Version: 0.616
Severity: minor
Tags: patch l10n

Please use the attached updated Danish debconf translation

# translation of debian-edu-install_0.616_da.po to Danish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install_0.616_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-17 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-23 22:43+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4
msgid "Choose Skolelinux profile"
msgstr "Vælg Skolelinux-profil"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8 ../debian-edu-install.templates:3
msgid "Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Standalone-Extras"
msgstr ""
"Hovedtjener, Arbejdsstation, Tyndklient-tjener, Fritstående, Fritstående-"
"ekstra"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Vælg hvilke profiler du vil anvende på denne maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"De profiler du vælger afgør hvordan maskinen kan anvendes uden yderligere "
"tilretning. Du kan vælge flere profiler, men du er nødt til at vælge mindst "
"een."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile.  This machine provides the (network)services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Ethvert Skolelinux-netværk skal bruge een og kun een maskine med profilen "
"»Hovedtjener«. Denne maskine vil tilbyde centrale tjenester for netværket "
"(primært arkivadgang og LDAP). Da denne maskine varetager alle brugeres "
"dokumenter kræves stor lagerplads. Hvis du installerer med kun denne profil, "
"fås en maskine uden grafisk brugerflade. For at få installeret grafisk "
"brugerflade skal der yderligere vælges enten »Arbejdstation« eller "
"»Tyndklient-tjener«."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Maskiner med profilen »Arbejdsstation« fungerer som helt normale maskiner. "
"Brugere som logger på en arbejdsstation bliver autoriseret op imod "
"hovedtjeneren. Dokumenter og personlige indstillinger ligger i "
"hjemmemapperne på hovedtjeneren."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile also includes the 'Workstation' profile. To "
"prevent network congestion machines running this profile need to have two "
"network cards. All three profiles named so far can be installed on the same "
"machine."
msgstr ""
"Maskiner med profilen »Tyndklient-tjener« vil tage imod forbindelser fra "
"tynde klienter. Denne profil inkluderer profilen »Arbejdsstation«. En "
"tyndklient-tjener skal have to netværkskort installeret, for at mindske "
"trafikken på netværket. Alle tre profiler kan installeres på samme maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Skolelinux network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Profilen »Fritstående« lavet til at blive kørt udenfor Skolelinux-netværket "
"(f.eks. hjemme hos elever og lærere) på en enkeltstående maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
"profile, providing extra programs for it."
msgstr ""
"Profilen »Fritstående-ekstra« er et tillæg til profilen »Fritstående«, med "
"en del ekstra pakker."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:4
msgid "Install Skolelinux profile (enforce menu order)"
msgstr "Installér Skolelinux-profil (gennemtving menurækkefølge)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. Machines "
"running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the Skolelinux "
"network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a standalone machine."
msgstr ""
"Profilen »Fritstående« er eksperimentel og fungerer ikke helt endnu. Denne "
"profil er ment til brug på fritstående computere udenfor Skolelinux-"
"netværket, f.eks. hjemme hos elever og lærere."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:41
msgid "Should the installation run on automatic?"
msgstr "Skal installationen køres automatisk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:41
msgid ""
"Select yes to avoid any further questions during the second stage "
"installation.  Select no to get all the questions asked."
msgstr ""
"Vælg ja for at undgå yderligere spørgsmål under anden del af installationen. "
"Vælg nej hvis du vil svare på alle spørgsmål selv."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:47
msgid "Make sure the Installation CD is the CD tray"
msgstr "Check at installations-CD'en ligger i CD-skuffen"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:47
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing.  Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Installationen er stort set automatisk og vil bruge CD'en hvis den ligger i "
"CD-skuffen, men mislykkes hvis den mangler. Undersøg venligst at CD'en "
"ligger i CD-skuffen nu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:54
msgid "Something went wrong during the Skolelinux install process."
msgstr "Der opstod fejl under Skolelinux installationen."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:54
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Meld venligst fejlen til <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, og husk at "
"vedlægge indholdet af filen /var/log/installer.log sammen med fejlmeldingen."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:54
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Følgende fejl blev registreret:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:54
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"


Reply to: