[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Het tweede verborgen geheim99% weet dit NIET

Hallo,

Heb je het beet?
Weet je wie de wereld regeert in realiteit? Als je de mail van gisteren ter harte hebt genomen weet je dat op dat vlak niets is wat het lijkt.
Als je er werk van gemaakt hebt, mooi. Want dagelijks zie ik de aandacht al verzwakken. Weinig mensen zijn echt bereid kennis op te doen of kunnen er voldoende tijd voor maken. Toch kan momenteel je niets meer waarde brengen. Geconcentreerd en gedisciplineerd blijven is de boodschap.

KERNBOODSCHAP vorige mail :

Weten dat de centrale banken van deze wereld niet in handen zijn van overheden maar van een paar rijke families op deze wereld.
Beseffen dat zij het alleenrecht hebben om geld te creëren uit het niets.
Dat al het geld in de wereld eigenlijk enkel bestaat in de vorm van schuld, schuld die bij hen zogezegd werd aangegaan.
Dat over deze schuld rente dient terug betaald te worden, terwijl deze rente oorspronkelijk niet mee wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaat er wereldwijd een steeds groter tekort.

Vandaag gaan we naar een tweede feit. Ook dit is weer een gegeven dat 99.99% van de mensen niet weet. Ook dit is één van de best bewaarde geheimen van de afgelopen 100 jaar.

Een tweede belangrijke periode om te bekijken om ons huidig financieel en economisch systeem beter te begrijpen is 1930-1931. Toen werd het BIS opgericht, de Bank For International Settlements. Dit instituut werd oorspronkelijk voor en door dezelfde 10-15 families opgericht. In den beginne zou dit instituut de herstelbetalingen te regelen die Duitsland werd opgelegd te betalen aan de verschillende landen aan dewelke zij schade berokkenden tijdens de eerste wereldoorlog. Duitsland diende aan dit instituut te betalen en BIS zou dan de verdere uitsplitsing maken naar de diverse landen. Maw ze moesten zorgen dat het "Verdrag Van Versailles" correct uitgevoerd werd.

Veel is van deze herstelbetalingen niet in huis gekomen want zoals je weet zijn we stilaan overgegaan naar een tweede wereldoorlog.
Maar wat je waarschijnlijk niet weet, is dat de heren van het BIS op een gegeven moment hun "kar" hebben gedraaid. En in plaats van ontvanger van Duitse gelden te worden, werden zij plots "sponsor". Zij stelden geld en leningen beschikbaar aan het Duits regime.

VANDAAG is het BIS de moeder van alle centrale banken.

Zij is de hoofdcentrale bank van de wereld. Dit terwijl 99.99% van de wereldbevolking dit niet weet. Het kantoor ligt in Zwitserland, meer bepaald in Zurich. Het is een staat in een staat, vergelijkbaar met het Vaticaan. Ze hebben eigen wetten, een eigen politiekorps, een eigen rechtssysteem, kortom zij vallen buiten alle internationale wetgevingen. Elke lid van het BIS is 100% immuun, onschendbaar en staat boven iedere andere mogelijke wetgeving in de wereld. Het is verboden terrein voor iedereen, pers, publiek en politiek. Het is HIER dat in realiteit aan de knoppen van de wereld wordt gedraaid en niet op de plaatsen waar u tot vandaag dacht dat er aan knoppen kan gedraaid worden. De leden zijn niet democratisch verkozen. Het zijn de eigenaars (private), aandeelhouders van dit instituut, samen met 5 vaste leden en 6 roulerende leden die bepalen hoe en naar waar de wereld gaat. Zij hebben jaarlijks een meeting in juni met alle leden en tweemaandelijks met roulerende leden van de andere private eigenaars van andere centrale banken over de wereld.

Doe uw onderzoek voldoende om het ontstaan van de Bank For International Settlements, afgekort de BIS te doorgronden !! De meest invloedrijke organisatie ter wereld.

Wat zult u ontdekken?
Als je goed je best doet zal je ontdekken wie de echte eigenaars zijn van dit instituut. Als je door hebt dat zij aan de echte knoppen van de wereld draaien, zal je als je goed nadenkt ook beseffen dat uw en mijn leven rechtstreeks en onrechtstreeks worden beïnvloed door deze organisatie. Maar je zal evengoed ontdekken dat hun rol bijna uitgespeeld is. En dat dit grote geheim meer en meer openbaar wordt door de opkomst van het internet. Momenteel wordt dit "nieuws" wereldwijd verspreid en komen meer en meer mensen, organisaties, zelfs een paar mensen in de politiek, hier tegenin. Meer en meer mensen hebben door, dat wat zij doen, ons allemaal ( behalve henzelf ) nadeel berokkend.

Opnieuw zal je leren dat de wereld totaal anders is, dan wat je tot nu toe dacht, geloofde of geleerd hebt.

Opdracht vandaag :


Google op :
-          Who owns the bank for international settlements
-          Who founded the bank for international settlements
-          Who controls the bank for international settlements

Youtube op :
-          Who owns the bank for international settlements
-          Who founded the bank for international settlements
-          Who controls the bank for international settlements

Een TIP : kijk ver genoeg, vooral op de pagina’s van google. Want doordat veel mensen de waarheid reeds verspreiden via Google, zetten zij voortaan zelf heel veel pagina’s op Google in de hoop dat hun eigen pagina’s vooraan komen en de waarheid meer naar achter wordt gedrongen. Zeker ook via youtube zoeken, want daar zijn ze zelf zo niet in thuis.

Als je "uw werk" van vandaag opnieuw goed doet, zal uw wereld, nog meer dan gisteren, nooit meer dezelfde zijn. U zal dagelijks nog meer inzichten krijgen vanaf nu. Voordien zou u vele dingen niet begrepen hebben of niet zien zoals u ze vanaf vandaag zal zien.
Opnieuw zal je kunnen vaststellen dat 99.99% van de mensen ook weer van dit feit niet op de hoogte is. Doe zelf de test en vraag aan 10 mensen of ze weten wie of wat THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Test het zelfs bij mensen uit de financiële sector en je zal versteld staan !!

Volgende keer gaan we weer een stapje verder en bekijken we weer een ander geheim. We gaan dan naar 1944 en daarom is het weer belangrijk dat je de kennis van vandaag opgedaan hebt, anders volg je straks niet meer..

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan u uiteraard altijd een aanvraag indienen via deze link.

Inschrijven voor de volgende gratis informatieavond kan Hier.

Groeten en tot binnenkort,Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
johnny@europesegoudstandaard.be


Don't want future emails?
UnsubscribeReply to: