[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

VIRUSTitle: VIRUS

YOU HAVE GOT A VIRUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plik załącznika :       sexy.zip::SEXY.HTM.SCR
Nazwa wirusa            :       W32/Netsky.c@MM
Podjęte akcje           :       Nie można wyczyścić pliku...Reply to: