[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Održavanje, čišćenje, hortikultura, tehničko upravljanje, property managment, facility managment, ostale uslugeNe mo?ete pro?itati e-mail? Pro?itajte ga ovdje. (
http://www.chm.hr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=11&key=3PJdxoTH&subid=174316-CetD4bzorDE5nM&tmpl=component )

Kolovoz 2015 | www.chm.hr ( http://www.chm.hr ) | Tel.: +385 (0) 95 504 30 74 | 

Odr?avanje ( http://www.chm.hr/odrzavanje/cjelogodisnje-odrzavanje-objekata )
?i??enje ( http://www.chm.hr/ciscenje )
Hortikultura ( http://www.chm.hr/hortikultura )
Tehni?ko upravljanje ( http://www.chm.hr/tehnicko-upravljanje )
Property managment ( http://www.chm.hr/managment/property-managment )
Facility managment ( http://www.chm.hr/managment/facility-managment )
Ostale usluge ( http://www.chm.hr/ostale-usluge )

Koliko puta ste se zapitali?

* ?to se doga?a s Va?om nekretninom dok Vas nema (posebno nakon nevremena)?

* Uslijed neprovjetravanja Va?a ku?a-apartman ima neugodan miris?

* Primjetili ste pojavu gljivica, vlage i plijesni?

* ?elite izbje?i mukotrpna ?i??enja (kada do?ete i prije nego odlazite)?

* ?eljeli biste iznajmljivati nekretninu kada ju ne koristite, ali to ne radite jer je to neizvedivo zbog udaljenosti (jednostavno ?ivite
predaleko)?

* Koliko puta ste se zapitali koliko novca i vremena tro?ite na samo jedan neplanirani (zimski) obilazak?

Na sva postavljenja pitanja i na puno vi?e mi imamo odgovor!
 
ODABERITE JEDAN OD NA?IH STANDARDNIH PAKETA

Paket Silver ( http://www.chm.hr/odrzavanje/cjelogodisnje-odrzavanje-objekata/paket-silver )

Paket Gold ( http://www.chm.hr/odrzavanje/cjelogodisnje-odrzavanje-objekata/paket-gold )

Paket Platinum ( http://www.chm.hr/odrzavanje/cjelogodisnje-odrzavanje-objekata/paket-platinum )

Paket izmjena gostiju ( http://www.chm.hr/odrzavanje/cjelogodisnje-odrzavanje-objekata/paket-izmjena-gostiju )

* Obilazak nekretnine jednom mjese?no

* Obilazak nekretnine nakon nevremena

* Obilazak nekretnine na zahtjev klijenta

* Provjetravanje nekretnine

* Pregled instalacija

* Prikupljanje po?te i slanje na Va?u adresu

* Kontrola brojila

* Zalijevanje zelenila

* Slanje izvje?taja o stanju nekretnine (fotografije i popratni tekst, nakon svakog obilaska)

* ?uvanje klju?eva u sefu

* Ustupanje klju?eva uz Va?u autorizaciju

* Uklju?ivanje i isklju?ivanje ure?aja

* Obilazak nekretnine jednom mjese?no

* Obilazak nekretnine nakon nevremena

* Obilazak nekretnine na zahtjev klijenta

* Provjetravanje nekretnine

* Pregled instalacija

* Prikupljanje po?te i slanje na Va?u adresu

* Kontrola brojila

* Zalijevanje zelenila

* Slanje izvje?taja o stanju nekretnine

* ?uvanje klju?eva u sefu

* Ustupanje klju?eva uz Va?u autorizaciju

* Generalno ?i??enje nekretnine 2 puta godi?nje prije Va?eg dolaska i nakon Va?eg odlaska

* Odr?avanje vrta

* Sitni popravci

* Uklju?ivanje i isklju?ivanje ure?aja

* Nabava i dostava namirnica prije Va?eg dolaska (po Va?im ?eljama)

* Vlasnik ste nekretnine na moru, koristite ju 30 dana ili ?ak kra?e?

* ?elite dodatni prihod od iznajmljivanja nekretnine u vremenu kada ju koristite?

Prepustite nama kompletnu brigu.

* Potpuna briga i odr?avanje nekretnine

* Ogla?avanje

* Do?ekivanje i ispra?anje gostiju

* Prijava gosta nadle?nim institucijama

* Pla?anje re?ijskih tro?kova

* Vo?enje Va?eg knjigovodstva

Obratite nam se s povjerenjem!

* Prihvat Va?ih gostiju

* Registracija Va?ih gostiju nadle?nim organima

* Provjera nekretnine i inventara prije dolaska gostiju

* Usluge naplate

* Ispra?anje gostiju

* Provjera nekretnine i inventara po odlasku gostiju

* Generalno ?i??enje nekretnine po odlasku gostiju

* Briga oko promjene posteljine i ru?nika

* Dezinfekcija kupaonica i WC-a

* Posebne usluge prema Va?im ?eljama...

Ostale usluge

* ?i??enje (apartmana, ku?a, plovila, bazena i oku?nica)

* Ure?enje i odr?avanje oku?nica

* Usluga pranja posteljine

* Osiguranje objekta

* Video nadzor

* Tehni?ko upravljanje objektima

* Property managment

Web: www.chm.hr ( http://www.chm.hr )
E-mail: info at chm.hr
Benkovac: +385 (0) 23 789 777+385 (0) 23 789 777
Ured Slovenija: officeslovenija at chm.hr

Facebook: controlHOMEmanagment ( https://www.facebook.com/controlHOMEmanagment )
Google+: controlHOMEmanagment ( https://plus.google.com/u/0/102209662597667316670 )

Cjelogodi?nje odr?avanje objekata za odmor

Puno vi?e od ?i??enja
 Prepustite na?em stru?nom timu kompletnu brigu o Va?oj nekretnini.

Control Home Managment d.o.o.

Ured Benkovac

Plemena Lap?anina 1
23420 Benkovac
Tel: +385 (0) 23 789 777+385 (0) 23 789 777
Mob: +385 (0) 95 504 30 74
E-mail: info at chm.hr

Zagreb
Tel: +385 (0) 95 504 3074
E-mail: officezagreb at chm.hr

Zadar
Tel: +385 (0) 23 789 777+385 (0) 23 789 777
E-mail: officezadar at chm.hr

Ured Slovenija
Lava 7
3000 Celje
Tel: +386 (0) 5 9111 207+386 (0) 5 9111 207
Fax: +386 (0) 5 9111 209
E-mail: officeslovenija at chm.hr

Ako ne ?elite vi?e primati na?e newslettere, odjavite se ovdje (
http://www.chm.hr/index.php?subid=174316&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=11&key=CetD4bzorDE5nM )

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/autopkgtest-devel/attachments/20150813/67f12ed2/attachment-0001.html>


Reply to: