[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dit moet je weten over je spaargeldBAIL IN

Hallo,

Hier zijn we weer en alweer snijden we een onderwerp aan waar 99% van de bevolking niet op de hoogte is. Toch zouden alle mensen die een bepaalde som geld bij een financiële instelling geparkeerd hebben staan dit moeten weten.

KERNBOODSCHAP vorige mail :

Ik hoop dat u door de vorige mail tot meer inzicht bent gekomen hoe de crisis van 2008 tot stand is gekomen en wat er toen juist allemaal gebeurt is. Maar nog belangrijker, dat u heeft kunnen vaststellen dat we vandaag aan de vooravond staan van een nieuwe crisis, dewelke van een veel groter kaliber zal zijn dan deze van 2008 alsook waarom dit zo zal zijn. Uiteraard met dit alles te weten alleen bent u praktisch nog geen stap verder indien u niet tijdig de juiste voorzorgen neemt en acties onderneemt. Doe dit tijdig.


VANDAAG

We gaan vandaag een belangrijk onderwerp behandelen dat op u persoonlijk een grote invloed kan hebben Zoals je ondertussen weet, gingen banken tijdens de crisis van 2008 feitelijk overkop. Zij konden niet langer hun verplichtingen nakomen en miljoenen mensen over de wereld dreigden dan ook allemaal hun spaargelden te verliezen Om dit te voorkomen hebben de centrale banken en overheden van alle landen geld ter beschikking gesteld ( geleend) aan de noodlijdende banken om hun hoofden boven water te kunnen houden. De meeste banken werden hierdoor dan ook gered. Voor slechts enkelen kwam de hulp te laat en deze gingen over de kop. Natuurlijk was dit zeer nobel van de overheden, want hadden ze dit niet gedaan dan was heel de wereld een echte puinhoop geworden.

MAAR, en nu komen we meer tot het plot. Wat we hierboven beschreven, deze redding, noemt men een BAIL OUT.
Een BAIL OUT, wil zeggen dat de overheid gelden ter beschikking stelt aan commerciële banken om overeind te blijven. Wat 99% van de mensen echter vandaag niet weet is dat er in de nasleep van de crisis van 2008 heel wat kritiek is geweest hierop. Er is veel gesproken, besproken en vergaderd over deze ingrepen. Want nogmaals, het lijkt zeer nobel dat overheden dit hebben gedaan, maar we kunnen daar inderdaad toch een paar vragen bij stellen.

Allereerst is het totaal niet de taak en de zaak van een overheid om zich in het financiële economische stelsel te bemoeien. Vervolgens beslist de overheid om miljarden aan kapitalen ter beschikking te stellen aan de betreffende banken, zonder daarbij veel aandacht te schenken aan het feit dat zij hier handelen met eigenlijk geld van u en mij en alle anderen. Want de overheid, dat zijn wij allemaal samen. Op zich is dit nu niet echt een probleem geweest omdat het allemaal behoorlijk meegevallen is wat betreft de leningen die zij ter beschikking hebben gesteld. Wanneer het echter fout had afgelopen en de miljarden totaal verloren waren geweest, dan hadden u, ik en alle anderen daar totaal anders naar gekeken en op gereageerd. Want zou betekent hebben dat u, ik en alle anderen, maar ook onze kinderen, hiervoor tientallen jaren financieel hadden opgedraaid….

En als laatste, hebben veel mensen, politieke leiders, economen en bedrijfsleiders ook veel kritiek gehad op de eigenlijke belangenvermenging die er ontstaan is door deze ingrepen. Dit moeten we ook even toelichten, want veel mensen lijken niet te begrijpen of weten niet dat een commerciële bank ook maar gewoon een bedrijf is. Een bedrijf zoals alle andere bedrijven. Een bedrijf dat in handen is van private mensen en aandeelhouders zoals dit bij elk ander bedrijf is. Of u nu een bedrijf hebt dat in auto’s handelt, aardappelen verkoopt, hout zaagt of als bank opereert, het is en blijft een bedrijf wat in private handen is.

De kritiek en de belangenvermenging : terwijl evengoed duizenden bedrijven door deze crisis ook daadwerkelijk failliet gingen terwijl zij niet eens de oorzaak waren van het ontstaan van deze crisis, werden deze bedrijven en personen totaal niet geholpen door de overheid. Niemand gaf deze personen of bedrijven financiële hulp of ondersteuning om door deze moeilijke periode heen te komen. En de banken, die net gezien werden als de veroorzaker van deze crisis werden dan juist wel geholpen om overeind te blijven…… En ja, ze hadden gelijk. Dit kan niet en is pure belangenvermenging en de wereld op zijn kop.

Deze kritiek en het ganse gebeuren is dan ook uitvoerig besproken op de hoogste niveaus in de politiek. Ook zij zijn dan tot de conclusie gekomen dat dit eigenlijk niet kon. Maar wat gebeurt is, is gebeurt en kunnen we niet meer terug draaien. MAAR er werden wel regels en wetten geschreven en beschreven die zulke ingrepen in de toekomst onmogelijk moesten maken.

En nu komen we tot datgene wat voor u persoonlijk zeer belangrijk is om te weten. Wanneer bij een volgende crisis één bank of meerdere banken dreigen om te vallen mag de BAIL OUT regel NIET MEER toegepast worden.

Banken moeten eerst beroep doen op een nieuwe regel. Deze nieuwe regel noemt BAIL IN. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat de overheid als eerste, geen gelden meer mag en kan ter beschikking stellen om banken overeind te houden. En nu wordt het interessant : banken mogen of moeten de gelden van de aandeelhouders, obligatiehouders en de spaarders bij de betreffende bank aanspreken om overeind te blijven. 99% van de aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders is hiervan totaal niet op de hoogte. U wel? Dit noemt men een "redding van binnenuit".

Er moet wel opgemerkt worden dat de spaarder die zijn spaargeld op een Belgische gereglementeerde spaarrekening heeft staan tot 100.000 € beschermd is door de overheid. Opletten hier, want de meesten weten ook niet of ze wel of niet een gereglementeerde spaarrekening hebben. Volgende vraag die je je moet stellen is, kan de overheid werkelijk tegemoet komen aan alle spaarders van het land die "tot 100.000 €" op hun rekening hebben staan?


OPDRACHT VANDAAG :

Google en Youtube op :

-          Wat is de Bail In Regel
-          Van Bail In naar Bail Out
-          Hoe veilig is staatsgarantie
-          Staatsgarantie spaargeld

De volgende keer gaan we opnieuw naar iets kijken wat de meeste mensen niet weten.

Het onderwerp is "echt vers van de pers". Zoals u wellicht al gehoord hebt gaan we stilaan naar een 0 rente in Europa of daaronder. Onderzoek heeft aangetoond dat tot 80% van de Belgen zijn gelden zou afhalen. Of ze dit daadwerkelijk doen of niet valt af te wachten, maar onze Europese leiders hebben in ieder geval hun voorzorgen genomen om dit te voorkomen…..

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan u uiteraard altijd een aanvraag indienen via deze link.

Groeten en tot binnenkort,


Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
johnny@europesegoudstandaard.be


Don't want future emails?
UnsubscribeReply to: