[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installing eclipse gives conflictsHi,

I'm having trouble installing eclipse, due to a conflict between
eclipse-jdt-common (3.1.2-1) and eclipse-jdt (3.1.1-8) and depends on
eclipse-jdt-common=3.1.1-8.
Given that these packages  are from 10 feb. and I couldn't find this w/
google, I must overlook something.
Can someone give me a hint how to install eclipse?

Tia,

Koos

***************DISCLAIMER***************
Bewijs van Afstand:
Dit emailbericht is slechts bestemd voor de personen aan wie het is gericht
en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet
openbaar mag worden gemaakt zonder goedkeuring van de auteur.
Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons op
de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen zonder het te kopiëren of
te distribueren.
Ons bedrijf staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud
van een verzonden bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Disclaimer:
This E-mail is for use of the intended recipient(s) only and can contain
information that is personal or confidential. It is prohibited to distribute
the content of this message without the author's prior permission.
If you have received it in error, please notify the sender and immediately
delete this message without distributing or retaining copies hereof.
Our company is not responsible for the comprehensiveness of this message nor
it's time of delivery.
*********************************************Reply to: