[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mkinitrd problemsMon, Jul 11, 2005 at 01:15:05PM +0200 Goswin von Brederlow <brederlo@informatik.uni-tuebingen.de> napisał:

> Try adding set -x to the script and trace why it fails. Might be
> something trivial.

Looks like script changes working directory to:
/tmp/mkinitrd.XXXXXX/initrd and then executes

"mkcramfs /tmp/mkinitrd.XXXXXX/initrd outfile"

so outfile goes to /tmp/mkinitrd.XXXXXX/initrd

I think that author forgot to add "cd $ORIGDIR" somewhere.

> 
> MfG
>     Goswin
> 
> PS: and yes, file abug. critical might be overkill though.
> 

It is already filed. Bug #310395 - 49 days old.

-- 
Grzegorz Andrelczyk  | Wszechświat - kilka praktycznych informacji:
gandrel@gmx.net    | 1.Obszar: nieskończony; 2. Import: brak; 
www.nie-panikuj.w.pl | 3.Eksport: brak; 4.Ludność: brak; 5.Waluta: brak;
           | 6.Sztuka: brak; 7.Seks: brak.Reply to: