[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#315525: apt: [INTL:da] Updated Danish program translation (version 0.6)Package: apt
Version: 0.6
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Please include the attached updated Danish program translation (po/da.po)
for apt version 0.6.

Claus

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers stable
 APT policy: (900, 'stable'), (100, 'unstable')
Architecture: i386 (i686)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.9
Locale: LANG=da_DK, LC_CTYPE=da_DK (charmap=ISO-8859-1)
# translation of apt_po_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Danish messages
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002,2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-29 07:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 10:46+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:135
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakken %s version %s har en uopfyldt afhængighed:\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunne ikke lokalisere pakken %s"

#: cmdline/apt-cache.cc:232
msgid "Total package names : "
msgstr "Totale pakkenavne : "

#: cmdline/apt-cache.cc:272
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normale pakker: "

#: cmdline/apt-cache.cc:273
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Rene virtuelle pakker: "

#: cmdline/apt-cache.cc:274
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Enkelte virtuelle pakker: "

#: cmdline/apt-cache.cc:275
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Blandede virtuelle pakker: "

#: cmdline/apt-cache.cc:276
msgid " Missing: "
msgstr " Manglende: "

#: cmdline/apt-cache.cc:278
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totale forskellige versioner: "

#: cmdline/apt-cache.cc:280
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Totale afhængigheder: "

#: cmdline/apt-cache.cc:283
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Totale version/fil-relationer: "

#: cmdline/apt-cache.cc:285
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Totale 'tilbyder'-markeringer: "

#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totalle søgemønsterstrenge: "

#: cmdline/apt-cache.cc:311
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Total afhængighedsversions-plads: "

#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total slack space: "
msgstr "Total 'Slack'-plads: "

#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Total plads, der kan gøres rede for: "

#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Pakkefilen %s er ude af trit."

#: cmdline/apt-cache.cc:1231
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Du skal angive nøjagtig ét mønster"

#: cmdline/apt-cache.cc:1385
msgid "No packages found"
msgstr "Fandt ingen pakker"

# Overskriften til apt-cache policy,
# forkorter "Package" væk. CH
#: cmdline/apt-cache.cc:1462
msgid "Package files:"
msgstr "Pakkefiler:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Mellemlageret er ude af trit, kan ikke krydsreferere en pakkefil"

#: cmdline/apt-cache.cc:1470
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"

#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1482
msgid "Pinned packages:"
msgstr "'Pinned' pakker:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(ikke fundet)"

#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1515
msgid " Installed: "
msgstr " Installeret: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1522
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1532
msgid " Package pin: "
msgstr " Pakke-pin: "

#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1541
msgid " Version table:"
msgstr " Versionstabel:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#, c-format
msgid "    %4i %s\n"
msgstr "    %4i %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1651 cmdline/apt-cdrom.cc:138 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:545
#: cmdline/apt-get.cc:2313 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s for %s %s oversat på %s %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1658
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
"    apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  add - Add a package file to the source cache\n"
"  gencaches - Build both the package and source cache\n"
"  showpkg - Show some general information for a single package\n"
"  showsrc - Show source records\n"
"  stats - Show some basic statistics\n"
"  dump - Show the entire file in a terse form\n"
"  dumpavail - Print an available file to stdout\n"
"  unmet - Show unmet dependencies\n"
"  search - Search the package list for a regex pattern\n"
"  show - Show a readable record for the package\n"
"  depends - Show raw dependency information for a package\n"
"  rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
"  pkgnames - List the names of all packages\n"
"  dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
"  xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
"  policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q  Disable progress indicator.\n"
" -i  Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-cache [tilvalg] kommando\n"
"   apt-cache [tilvalg] add fil1 [fil2 ...]\n"
"   apt-cache [tilvalg] showpkg pakke1 [pakke2 ...]\n"
"   apt-cache [tilvalg] showsrc pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache er et lavniveau-værktøj, der bruge håndtere APTs\n"
"binære mellemlager-filer og hente oplysninger fra dem.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
"  add - Tilføj en pakkefil til kilde-mellemlageret\n"
"  gencaches - Opbyg både pakke- og kilde-mellemlageret\n"
"  showpkg - Vis generelle oplysninger om en enkelt pakke\n"
"  showsrc - Vis kildetekstposter\n"
"  stats - Vis nogle grundlæggende statistikker\n"
"  dump - Vis hele filen i kort form\n"
"  dumpavail - Udlæs en 'available'-fil til standard-ud\n"
"  unmet - Vis uopfyldte afhængigheder\n"
"  search - Gennemsøg pakkelisten med et regulært udtryk\n"
"  show - Vis en læsbar post for pakken\n"
"  depends - Vis de rå afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
"  rdepends - Vis omvendte afhængighedsoplysninger for en pakke\n"
"  pkgnames - Vis navnene på alle pakker\n"
"  dotty - Generér pakkegrafer til GraphVis\n"
"  xvcg - Generér pakkegrafer til xvcg\n"
"  policy - Vis policy-indstillinger\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h  Denne hjælpetekst.\n"
" -p=? Pakke-mellemlageret.\n"
" -s=? Kilde-mellemlageret.\n"
" -q  Deaktivér fremgangsindikatoren.\n"
" -i  Vis kun vigtige afhængigheder for 'unmet'-kommandoen.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-cache(8) og apt.conf(5) for flere oplysninger.\n"

#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Parametre ikke angivet i par"

#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  shell - Shell mode\n"
"  dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-config [tilvalg] kommando\n"
"\n"
"apt-config er et simpelt værktøj til at læse APTs opsætningsfil\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
"  shell - Skal-tilstand\n"
"  dump - Vis opsætningen\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h  Denne hjælpetekst.\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s er ikke en gyldig DEB-pakke."

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -t  Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates er et værktøj til at uddrage opsætnings- og skabelon-"
"oplysninger fra Debianpakker\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h  Denne hjælpetekst\n"
" -t  Angiv temp-mappe\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningstilvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:710
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til %s"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan ikke finde debconfs version. Er debconf installeret?"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:163 ftparchive/apt-ftparchive.cc:337
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Pakkeudvidelseslisten er for lang"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:165 ftparchive/apt-ftparchive.cc:179
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:202 ftparchive/apt-ftparchive.cc:252
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:266 ftparchive/apt-ftparchive.cc:288
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fejl under behandling af mappen %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:250
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Kildeudvidelseslisten er for lang"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:367
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fejl under skrivning af hovedet til indholdsfil"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:397
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fejl under behandling af indhold %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     contents path\n"
"     release path\n"
"     generate config [groups]\n"
"     clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q  Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
"Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [sti]]\n"
"      sources kildesti [tvangsfil [sti]]\n"
"      contents sti\n"
"      release sti\n"
"      generate config [grupper]\n"
"      clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive laver indeksfiler til Debianarkiver. Det understøtter \n"
"mange former for generering, lige fra fuldautomatiske til funktionelle\n"
"erstatninger for dpkg-scanpackages og dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererer Package-filer ud fra træer af .deb'er.\n"
"Package-filen indeholder alle styrefelterne fra hver pakke såvel\n"
"som MD5-mønstre og filstørrelser. En tvangsfil understøttes til at\n"
"gennemtvinge indholdet af Priority og Section.\n"
"\n"
"På samme måde genererer apt-ftparchive Sources-filer ud fra træer\n"
"med .dsc'er. Tvangstilvalget --source-override kan bruges til at\n"
"angive en src-tvangsfil.\n"
"\n"
"Kommandoerne 'packages' og 'sources' skal køres i roden af træet.\n"
"binærsti skal pege på basen af rekursive søgninger og tvangsfilen\n"
"skal indeholde tvangsflagene. Sti foranstilles eventuelle\n"
"filnavnfelter. Et eksempel på brug fra Debianarkivet:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h  Denne hjælpetekst\n"
" --md5 Styr generering af MD5\n"
" -s=? Kilde-tvangsfil\n"
" -q  Stille\n"
" -d=? Vælg den valgfrie mellemlager-database\n"
" --no-delink Aktivér \"delinking\"-fejlsporingstilstand\n"
" --contents Bestem generering af indholdsfil\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Sæt en opsætnings-indstilling"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:757
msgid "No selections matched"
msgstr "Ingen valg passede"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:830
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Visse filer mangler i pakkefilgruppen '%s'"

#: ftparchive/cachedb.cc:45
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB var ødelagt, filen omdøbt til %s.old"

#: ftparchive/cachedb.cc:63
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB er gammel, forsøger at opgradere %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:73
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne DB-filen %s: %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:114
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "Filens dato er ændret %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:155
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arkivet har ingen kontrolindgang"

#: ftparchive/cachedb.cc:267
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunne skaffe en markør"

#: ftparchive/writer.cc:79
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "A: Kunne ikke læse mappen %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:84
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Kunne ikke finde finde %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:126
msgid "E: "
msgstr "F: "

#: ftparchive/writer.cc:128
msgid "W: "
msgstr "A: "

#: ftparchive/writer.cc:135
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Fejlene vedrører filen "

#: ftparchive/writer.cc:152 ftparchive/writer.cc:182
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet %s"

#: ftparchive/writer.cc:164
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Trævandring mislykkedes"

#: ftparchive/writer.cc:189
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"

#: ftparchive/writer.cc:246
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " DeLink %s [%s]\n"

#: ftparchive/writer.cc:254
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Kunne ikke 'readlink' %s"

#: ftparchive/writer.cc:258
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Kunne ikke frigøre %s"

#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Kunne ikke lænke %s til %s"

#: ftparchive/writer.cc:275
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Nåede DeLink-begrænsningen på %sB.\n"

#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"

#: ftparchive/writer.cc:378
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet havde intet package-felt"

#: ftparchive/writer.cc:386 ftparchive/writer.cc:595
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen tvangs-post\n"

#: ftparchive/writer.cc:429 ftparchive/writer.cc:677
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " pakkeansvarlig for %s er %s, ikke %s\n"

#: ftparchive/contents.cc:317
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde elementet %s"

#: ftparchive/contents.cc:353 ftparchive/contents.cc:384
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Kunne ikke allokere hukommelse"

#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:146
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunne ikke åbne %s"

#: ftparchive/override.cc:64 ftparchive/override.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #1"

#: ftparchive/override.cc:78 ftparchive/override.cc:182
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #2"

#: ftparchive/override.cc:92 ftparchive/override.cc:195
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Ugyldig gennemtvangs %s-linje %lu #3"

#: ftparchive/override.cc:131 ftparchive/override.cc:205
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Kunne ikke læse gennemtvangsfilen %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:75
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Ukendt komprimeringsalgoritme '%s'"

#: ftparchive/multicompress.cc:105
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerede uddata %s kræver et komprimeringssæt"

#: ftparchive/multicompress.cc:172 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Kunne ikke oprette IPC-videreførsel til underproces"

#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Kunne ikke oprette FILE*"

#: ftparchive/multicompress.cc:201
msgid "Failed to fork"
msgstr "Kunne ikke spalte"

#: ftparchive/multicompress.cc:215
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimer barn"

#: ftparchive/multicompress.cc:238
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Intern fejl. Kunne ikke oprette %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:289
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Kunne ikke oprette underproces IPC"

#: ftparchive/multicompress.cc:324
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Kunne ikke udføre komprimeringsprogram"

#: ftparchive/multicompress.cc:363
msgid "decompressor"
msgstr "dekomprimerings-program"

#: ftparchive/multicompress.cc:406
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "IO til underproces/fil mislykkedes"

#: ftparchive/multicompress.cc:458
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Kunne ikke læse under beregning af MD5"

#: ftparchive/multicompress.cc:475
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem under aflænkning af %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:490 apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s"

#: cmdline/apt-get.cc:118
msgid "Y"
msgstr "J"

#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1475
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fejl ved tolkning af regulært udtryk - %s"

#: cmdline/apt-get.cc:235
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Følgende pakker har uopfyldte afhængigheder:"

#: cmdline/apt-get.cc:325
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "men %s er installeret"

#: cmdline/apt-get.cc:327
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "men %s forventes installeret"

#: cmdline/apt-get.cc:334
msgid "but it is not installable"
msgstr "men den kan ikke installeres"

#: cmdline/apt-get.cc:336
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "men det er en virtuel pakke"

#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not installed"
msgstr "men den er ikke installeret"

#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "men den bliver ikke installeret"

#: cmdline/apt-get.cc:344
msgid " or"
msgstr " eller"

#: cmdline/apt-get.cc:373
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Følgende NYE pakker vil blive installeret:"

#: cmdline/apt-get.cc:399
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive AFINSTALLERET:"

#: cmdline/apt-get.cc:421
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Følgende pakker er blevet holdt tilbage:"

#: cmdline/apt-get.cc:442
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Følgende pakker vil blive opgraderet:"

#: cmdline/apt-get.cc:463
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Følgende pakker vil blive NEDGRADERET:"

#: cmdline/apt-get.cc:483
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Følgende tilbageholdte pakker vil blive ændret:"

#: cmdline/apt-get.cc:536
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (grundet %s) "

#: cmdline/apt-get.cc:544
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"ADVARSEL: Følgende essentielle pakker vil blive afinstalleret\n"
"Dette bør IKKE ske medmindre du er helt klar over, hvad du laver!"

#: cmdline/apt-get.cc:575
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu opgraderes, %lu nyinstalleres, "

#: cmdline/apt-get.cc:579
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu geninstalleres, "

#: cmdline/apt-get.cc:581
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu nedgraderes, "

#: cmdline/apt-get.cc:583
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu afinstalleres og %lu opgraderes ikke.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:587
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu ikke fuldstændigt installerede eller afinstallerede.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:647
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Retter afhængigheder..."

#: cmdline/apt-get.cc:650
msgid " failed."
msgstr " mislykkedes."

#: cmdline/apt-get.cc:653
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Kunne ikke rette afhængigheder"

#: cmdline/apt-get.cc:656
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Kunne ikke minimere opgraderingssættet"

#: cmdline/apt-get.cc:658
msgid " Done"
msgstr " Færdig"

#: cmdline/apt-get.cc:662
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."

#: cmdline/apt-get.cc:665
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Uopfyldte afhængigheder. Prøv med -f."

#: cmdline/apt-get.cc:687
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "ADVARSEL: Følgende pakkers autensitet kunne ikke verificeres!"

#: cmdline/apt-get.cc:698
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Installér disse pakker uden verifikation (y/N)? "

#: cmdline/apt-get.cc:700
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nogle pakker kunne ikke autentificeres"

#: cmdline/apt-get.cc:709 cmdline/apt-get.cc:855
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Der er problemer og -y blev brugt uden --force-yes"

#: cmdline/apt-get.cc:762
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pakker skal afinstalleres, men Remove er deaktiveret."

#: cmdline/apt-get.cc:788 cmdline/apt-get.cc:1769 cmdline/apt-get.cc:1802
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kunne ikke låse nedhentningsmappen"

#: cmdline/apt-get.cc:798 cmdline/apt-get.cc:1850 cmdline/apt-get.cc:2061
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listen med kilder kunne ikke læses."

#: cmdline/apt-get.cc:818
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra arkiverne.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra arkiverne.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:826
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Efter udpakning vil %sB yderligere diskplads være brugt.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:829
#, c-format
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Efter udpakning vil %sB diskplads blive frigjort.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:846
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s."

#: cmdline/apt-get.cc:861 cmdline/apt-get.cc:881
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "'Trivial Only' angivet, men dette er ikke en triviel handling."

#: cmdline/apt-get.cc:863
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ja, gør som jeg siger!"

#: cmdline/apt-get.cc:865
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Du er ved at gøre noget, der kan være skadeligt\n"
"For at fortsætte, skal du skrive '%s'\n"
" ?] "

#: cmdline/apt-get.cc:871 cmdline/apt-get.cc:890
msgid "Abort."
msgstr "Afbryder."

#: cmdline/apt-get.cc:886
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Vil du fortsætte [J/n]? "

#: cmdline/apt-get.cc:958 cmdline/apt-get.cc:1334 cmdline/apt-get.cc:1959
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Kunne ikke hente %s %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:976
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Nedhentningen af filer mislykkedes"

#: cmdline/apt-get.cc:977 cmdline/apt-get.cc:1968
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Nedhentning afsluttet i 'hent-kun'-tilstand"

#: cmdline/apt-get.cc:983
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Kunne ikke hente nogle af arkiverne. Prøv evt. at køre 'apt-get update' "
"eller prøv med --fix-missing."

#: cmdline/apt-get.cc:987
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing og medieskift understøttes endnu ikke"

#: cmdline/apt-get.cc:992
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Kunne ikke rette manglende pakker."

#: cmdline/apt-get.cc:993
msgid "Aborting install."
msgstr "Afbryder installationen."

#: cmdline/apt-get.cc:1026
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Bemærk, at %s vælges fremfor %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1036
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Overspringer %s, da den allerede er installeret og opgradering er "
"deaktiveret.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1054
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakken %s er ikke installeret, så den afinstalleres ikke\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1065
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Pakken %s er en virtuel pakke, der kan leveres af:\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1077
msgid " [Installed]"
msgstr " [Installeret]"

#: cmdline/apt-get.cc:1082
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Du bør eksplicit vælge en at installere."

#: cmdline/apt-get.cc:1087
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Pakken %s har ingen tilgængelig version, men der refereres til den i en \n"
"anden pakke. Det kan betyde at denne pakke blevet overflødiggjort eller \n"
"kun kan hentes fra andre kilder\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1106
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Dog kan følgende pakker erstatte den:"

#: cmdline/apt-get.cc:1109
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Pakken %s har ingen installationskandidat"

#: cmdline/apt-get.cc:1129
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Geninstallering af %s er ikke mulig, da den ikke kan hentes.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1137
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s er i forvejen den nyeste version.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1164
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Udgaven '%s' for '%s' blev ikke fundet"

#: cmdline/apt-get.cc:1166
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Versionen '%s' for '%s' blev ikke fundet"

#: cmdline/apt-get.cc:1172
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Valgte version %s (%s) af %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1282
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "'update'-kommandoen benytter ingen parametre"

#: cmdline/apt-get.cc:1295
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Kunne ikke låse listemappen"

#: cmdline/apt-get.cc:1353
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Nogle indeksfiler kunne ikke hentes, de er blevet ignoreret eller de gamle "
"bruges i stedet."

#: cmdline/apt-get.cc:1372
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Intern fejl, AllUpgrade ødelagde noget"

#: cmdline/apt-get.cc:1462 cmdline/apt-get.cc:1498
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kunne ikke finde pakken %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1485
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Bemærk, vælger %s som regulært udtryk '%s'\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1515
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Du kan muligvis rette det ved at køre 'apt-get -f install':"

#: cmdline/apt-get.cc:1518
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Uopfyldte afhængigheder. Prøv 'apt-get -f install' uden pakker (eller angiv "
"en løsning)."

#: cmdline/apt-get.cc:1530
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Nogle pakker kunne ikke installeres. Det kan betyde at du har ønsket\n"
"en umulig situation eller bruger den ustabile distribution, hvor enkelte\n"
"pakker endnu ikke er lavet eller gjort tilgængelige."

#: cmdline/apt-get.cc:1538
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
"that package should be filed."
msgstr ""
"Siden du kan bad om en enkelt handling, kan pakken højst sandsynligt slet\n"
"ikke installeres og du bør indsende en fejlrapport for denne pakke."

#: cmdline/apt-get.cc:1543
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at klare situationen:"

#: cmdline/apt-get.cc:1546
msgid "Broken packages"
msgstr "Ødelagte pakker"

#: cmdline/apt-get.cc:1572
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Følgende yderligere pakker vil blive installeret:"

#: cmdline/apt-get.cc:1643
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Foreslåede pakker:"

#: cmdline/apt-get.cc:1644
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Anbefalede pakker:"

#: cmdline/apt-get.cc:1664
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Beregner opgraderingen... "

#: cmdline/apt-get.cc:1667 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Mislykkedes"

#: cmdline/apt-get.cc:1672
msgid "Done"
msgstr "Færdig"

#: cmdline/apt-get.cc:1845
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Du skal angive mindst én pakke at hente kildeteksten til"

#: cmdline/apt-get.cc:1872 cmdline/apt-get.cc:2079
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildetekstpakken for %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1919
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Du har ikke nok ledig plads i %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1924
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "%sB/%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1927
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "%sB skal hentes fra kildetekst-arkiverne.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1933
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Henter kildetekst %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1964
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Nogle arkiver kunne ikke hentes."

#: cmdline/apt-get.cc:1992
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Overspringer udpakning af allerede udpakket kildetekst i %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2004
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Udpakningskommandoen '%s' fejlede.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2021
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Opbygningskommandoen '%s' fejlede.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2040
msgid "Child process failed"
msgstr "Barneprocessen fejlede"

#: cmdline/apt-get.cc:2056
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Skal angive mindst én pakke at tjekke opbygningsafhængigheder for"

#: cmdline/apt-get.cc:2084
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Kunne ikke hente oplysninger om opbygningsafhængigheder for %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2104
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s har ingen opbygningsafhængigheder.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2156
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da pakken %s ikke blev fundet"

#: cmdline/apt-get.cc:2208
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-afhængigheden for %s kan ikke opfyldes, da ingen af de tilgængelige "
"udgaver af pakken %s kan tilfredsstille versions-kravene"

#: cmdline/apt-get.cc:2243
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: Den installerede pakke %s er for "
"ny"

#: cmdline/apt-get.cc:2268
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Kunne ikke opfylde %s-afhængigheden for %s: %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2282
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Opbygningsafhængigheden for %s kunne ikke opfyldes."

#: cmdline/apt-get.cc:2286
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Kunne ikke behandler opbygningsafhængighederne"

#: cmdline/apt-get.cc:2318
msgid "Supported modules:"
msgstr "Understøttede moduler:"

#: cmdline/apt-get.cc:2359
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to continue if the integrity check fails\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Brug: apt-get [tilvalg] kommando\n"
"   apt-get [tilvalg] install|remove pakke1 [pakke2 ...]\n"
"   apt-get [tilvalg] source pakke1 [pakke2 ...]\n"
"\n"
"apt-get er en simpel kommandolinjegrænseflade til at hente og\n"
"installere pakker. De hyppigst brugte kommandoer er update og\n"
"install.\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
"  update - Hent nye lister over pakker\n"
"  upgrade - Udfør en opgradering\n"
"  install - Installér nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)\n"
"  remove - Afinstallér pakker\n"
"  source - Hent kildetekstarkiver\n"
"  build-dep - Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker\n"
"  dist-upgrade - Distributionsopgradering, se apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect\n"
"  clean - Slet hentede arkivfiler\n"
"  autoclean - Slet gamle hentede arkivfiler\n"
"  check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h Denne hjælpetekst.\n"
" -q Uddata, der kan logges - ingen fremgangsindikator\n"
" -qq Ingen uddata, kun fejl\n"
" -d Hent kun - installér eller udpak IKKE arkiverne\n"
" -s Gør intet. Simulér handlingen\n"
" -y Antag 'ja'-svar til alle spørgsmål uden at spørge\n"
" -f Forsøg at fortsætte selvom integritetstjek fejler\n"
" -m Forsøg at fortsætte selvom arkiverne ikke kan findes\n"
" -u Vis også en liste over opgraderede pakker\n"
" -b Byg kildetekstpakken efter at have hentet den\n"
" -V Vis detaljerede versionsnumre\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv et opsætningsvalg. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsiderne for apt-get(8), sources.list(5) og apt.conf(5)\n"
"for flere oplysninger og tilvalg.\n"
"            Denne APT har \"Super Cow Powers\".\n"

#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Havde "

#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Henter:"

#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ignorerer "

#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Fejl "

#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Hentede %sB på %s (%sB/s)\n"

#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Arbejder]"

#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Medieskift: Indsæt disken med navnet\n"
" '%s'\n"
"i drevet '%s' og tryk retur\n"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Ukendt pakkeindgang!"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -s  Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Brug: apt-sortpkgs [tilvalg] fil1 [fil2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs er et simpelt værktøj til at sortere pakkefiler. Tilvalget -s\n"
"bruges til at angive filens type.\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -h  Denne hjælpetekst\n"
" -s  Benyt kildefils-sortering\n"
" -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
" -o=? Angiv en opsætningsindstilling. F.eks. -o dir::cache=/tmp\n"

#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Ugyldig standardindstilling!"

#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:93
#: dselect/install:104 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryk retur for at fortsætte."

# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:100
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
msgstr "Der opstod fejl under udpakningen. Jeg vil opsætte de"

#: dselect/install:101
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr "pakker, der blev installeret. Det kan give gentagne fejl"

#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "eller fejl, der skyldes manglende afhængigheder. Dette er o.k. Det er kun"

#: dselect/install:103
msgid "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "fejlene over denne besked, der er vigtige. Ret dem og kør [I]nstallér igen"

#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Sammenfletter tilgængelighedsoplysninger"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:117
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Kunne ikke oprette videreførsler"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:143
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Kunne ikke udføre gzip "

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:180 apt-inst/contrib/extracttar.cc:206
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Ødelagt arkiv"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:195
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar-tjeksum fejlede, arkivet er ødelagt"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:298
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Ukendt TAR-hovedtype %u, element %s"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:73
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ugyldig arkivsignatur"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:81
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fejl under læsning af arkivelements hoved"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93 apt-inst/contrib/arfile.cc:105
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ugyldigt arkivelementhoved"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:131
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arkivet er for kort"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:135
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Kunne ikke læse arkivhovederne"

#: apt-inst/filelist.cc:384
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode kaldt med endnu forbundet knude"

#: apt-inst/filelist.cc:416
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Kunne ikke finde hash-element!"

#: apt-inst/filelist.cc:463
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Kunne ikke allokere omrokering"

#: apt-inst/filelist.cc:468
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Intern fejl i AddDiversion"

#: apt-inst/filelist.cc:481
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Forsøger at overskrive en omrokering, %s -> %s og %s/%s"

#: apt-inst/filelist.cc:510
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dobbelt tilføjelse af omrokering %s -> %s"

#: apt-inst/filelist.cc:553
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Dobbelt opsætningsfil %s/%s"

#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed write file %s"
msgstr "Kunne ikke skrive filen %s"

#: apt-inst/dirstream.cc:80 apt-inst/dirstream.cc:88
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Kunne ikke lukke filen %s"

#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Stien %s er for lang"

#: apt-inst/extract.cc:127
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Pakkede %s ud flere gange"

#: apt-inst/extract.cc:137
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Mappen %s er omrokeret"

#: apt-inst/extract.cc:147
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakken forsøger at skrive til omrokeret mål %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:157 apt-inst/extract.cc:300
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omrokeringsstien er for lang"

#: apt-inst/extract.cc:243
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Mappen %s bliver erstattet af en ikke-mappe"

#: apt-inst/extract.cc:283
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Kunne ikke finde knuden i sin hash-bucket"

#: apt-inst/extract.cc:287
msgid "The path is too long"
msgstr "Stien er for lang"

#: apt-inst/extract.cc:417
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Overskriv pakkematch uden version for %s"

#: apt-inst/extract.cc:434
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "File %s/%s overskriver filen i pakken %s"

#: apt-inst/extract.cc:467 apt-pkg/contrib/configuration.cc:709
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/acquire.cc:416 apt-pkg/clean.cc:38
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunne ikke læse %s"

#: apt-inst/extract.cc:494
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunne ikke finde %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Kunne ikke slette %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Kunne ikke oprette %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:118
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Kunne ikke finde %sinfo"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:123
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Mapperne info og temp skal ligge i samme filsystem"

#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:712 apt-pkg/pkgcachegen.cc:717
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:840
msgid "Reading package lists"
msgstr "Indlæser pakkelisterne"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:180
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Kunne ikke skifte til admin-mappen %sinfo"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Intern fejl under hentning af et pakkenavn"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:205
msgid "Reading file listing"
msgstr "Læser fillisten"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:216
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Kunne ikke åbne listefilen '%sinfo/%s'. Hvis du ikke kan genskabe denne fil, "
"kan du gøre dem tom og med det samme geninstallere den samme version af "
"pakken!"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Kunne ikke læse listefilen %sinfo/%s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:266
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Intern fejl under hentning af knude"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:309
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Kunne ikke åbne omrokeringsfilen %sdiversions"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:324
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Pakkeomrokeringsfilen er ødelagt"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:341
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Ugyldig linje i omrokeringsfilen: %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:362
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Intern fejl under tilføjelse af omrokering"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "pkg-mellemlageret skal initialiseres først"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:386
msgid "Reading file list"
msgstr "Indlæser fillisten"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:443
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Kunne ikke finde et Package:-hovede, forskydning %lu"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:465
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Ugyldig ConfFile-afsnit i statusfilen. Forskydning %lu"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:470
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Fejl under tolkning af MD5. Forskydning %lu"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:42 apt-inst/deb/debfile.cc:47
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, mangler '%s'-elementet"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:52
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s' or '%s' member"
msgstr "Dette er ikke et gyldigt DEB-arkiv, det har intet'%s- eller %s-elementet"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:112
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:138
msgid "Internal error, could not locate member"
msgstr "Intern fejl, kunne ikke finde element"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:171
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Kunne ikke finde en gyldig kontrolfil"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:256
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Ikke-tolkbar kontrolfil"

#: methods/cdrom.cc:113
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunne ikke læse cdrom-databasen %s"

#: methods/cdrom.cc:122
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Brug apt-cdrom for at apt kan lære den at kende. apt-get update kan ikke "
"bruges til at tilføje nye cd'er"

#: methods/cdrom.cc:130 methods/cdrom.cc:168
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Forkert cd"

#: methods/cdrom.cc:163
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunne ikke afmontere cdrommen i %s, den er muligvis stadig i brug."

#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:77 methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Fil blev ikke fundet"

#: methods/copy.cc:42 methods/gzip.cc:133 methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Kunne ikke finde"

#: methods/copy.cc:79 methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Kunne ikke angive ændringstidspunkt"

#: methods/file.cc:42
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ugyldig URI, lokale URI'er må ikke starte med //"

#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:162
msgid "Logging in"
msgstr "Logget på"

#: methods/ftp.cc:168
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kunne ikke bestemme serverens navn"

#: methods/ftp.cc:173
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunne ikke bestemme det lokale navn"

#: methods/ftp.cc:204 methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Serveren nægtede os forbindelse og sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:210
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af brugernavn mislykkedes, serveren sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:217
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "angivelse af adgangskode mislykkedes, serveren sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Der blev angivet en proxyserver men intet logpå-skript; Acquire::ftp::"
"ProxyLogin er tom."

#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Logpå-skriptets kommando '%s' mislykkedes. Serveren sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE mislykkedes. Serveren sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"

#: methods/ftp.cc:335
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Serveren lukkede forbindelsen"

#: methods/ftp.cc:338 methods/rsh.cc:190 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:453
msgid "Read error"
msgstr "Læsefejl"

#: methods/ftp.cc:345 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Mellemlageret blev overfyldt af et svar."

#: methods/ftp.cc:362 methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokolfejl"

#: methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:232 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:492
msgid "Write error"
msgstr "Skrivefejl"

#: methods/ftp.cc:687 methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:729
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel"

#: methods/ftp.cc:698
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde datasokkel, tidsudløb på forbindelsen"

#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunne ikke forbinde passiv sokkel."

#: methods/ftp.cc:722
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kunne ikke få en lyttesokkel"

#: methods/ftp.cc:736
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunne ikke tilknytte en sokkel"

#: methods/ftp.cc:740
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunne ikke lytte på soklen"

#: methods/ftp.cc:747
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kunne ikke finde soklens navn"

#: methods/ftp.cc:779
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunne ikke sende PORT-kommando"

#: methods/ftp.cc:789
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Ukendt adressefamilie %u (AF_*)"

#: methods/ftp.cc:798
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT mislykkedes. Serveren sagde: %s"

#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Tidsudløb på datasokkel-forbindelse"

#: methods/ftp.cc:825
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunne ikke acceptere forbindelse"

#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:916 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem ved \"hashing\" af fil"

#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente fil. Serveren sagde '%s'"

#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Tidsudløb ved datasokkel"

#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Dataoverførsel mislykkedes, serveren sagde '%s'"

#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr "Forespørgsel"

#: methods/ftp.cc:1106
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Kunne ikke udføre "

#: methods/connect.cc:64
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Forbinder til %s (%s)"

#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"

#: methods/connect.cc:80
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunne ikke oprette sokkel til %s (f=%u t=%u p=%u)"

#: methods/connect.cc:86
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kan ikke oprette forbindelse til %s:%s (%s)."

#: methods/connect.cc:92
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s) grundet tidsudløb"

#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s:%s (%s)."

#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:132 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Forbinder til %s"

#: methods/connect.cc:163
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunne ikke omsætte navnet '%s'"

#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Midlertidig fejl ved omsætning af navnet '%s'"

#: methods/connect.cc:169
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Der skete noget underligt under navneomsætning af '%s:%s' (%i)"

#: methods/connect.cc:216
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Kunne ikke forbinde til %s %s:"

#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Kunne ikke åbne datarør for %s"

#: methods/gzip.cc:102
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Læsefejl fra %s-process"

#: methods/http.cc:344
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Afventer hoveder"

#: methods/http.cc:490
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Fandt en enkelt linje i hovedet på over %u tegn"

#: methods/http.cc:498
msgid "Bad header line"
msgstr "Ugyldig linje i hovedet"

#: methods/http.cc:517 methods/http.cc:524
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt svarhovede"

#: methods/http.cc:553
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Length-hovede"

#: methods/http.cc:568
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "http-serveren sendte et ugyldigt Content-Range-hovede"

#: methods/http.cc:570
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Denne http-servere har fejlagtig understøttelse af intervaller ('ranges')"

#: methods/http.cc:594
msgid "Unknown date format"
msgstr "Ukendt datoformat"

#: methods/http.cc:737
msgid "Select failed"
msgstr "Valg mislykkedes"

#: methods/http.cc:742
msgid "Connection timed out"
msgstr "Tidsudløb på forbindelsen"

#: methods/http.cc:765
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafil"

#: methods/http.cc:793
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fejl ved skrivning til fil"

#: methods/http.cc:818
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fejl ved skrivning til filen"

#: methods/http.cc:832
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Fejl ved læsning fra serveren. Den fjerne ende lukkede forbindelsen"

#: methods/http.cc:834
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fejl ved læsning fra server"

#: methods/http.cc:1065
msgid "Bad header data"
msgstr "Ugyldige hoved-data"

#: methods/http.cc:1082
msgid "Connection failed"
msgstr "Forbindelsen mislykkedes"

#: methods/http.cc:1173
msgid "Internal error"
msgstr "Intern fejl"

#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Forbindelsen lukkedes for hurtigt"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:82
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan ikke udføre mmap for en tom fil"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:87
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunne ikke udføre mmap for %lu byte"

#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:941
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Det valgte %s blev ikke fundet"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:395
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Ukendt type-forkortelse: '%c'"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:453
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Åbner konfigurationsfilen %s"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:471
#, c-format
msgid "Line %d too long (max %d)"
msgstr "Linjen %d er for lang (må højst være %d)"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:567
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Blokken starter uden navn."

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:586
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Forkert udformet mærke"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:603
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald efter værdien"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:643
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Direktiver kan kun angives i topniveauet"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:650
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: For mange sammenkædede inkluderinger"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:654 apt-pkg/contrib/configuration.cc:659
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Inkluderet herfra"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:663
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Ikke-understøttet direktiv '%s'"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:697
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaksfejl %s:%u: Overskydende affald i slutningen af filen"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:154
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Fejl!"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:156
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Færdig"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandolinjetilvalget '%c' [fra %s] kendes ikke."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s blev ikke forstået"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:127
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandolinjetilvalget %s er ikke boolsk"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Tilvalget %s kræver et parameter."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Tilvalg %s: Opsætningspostens specifikation skal have en =<værdi>."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Tilvalget %s kræver et heltalligt parameter, ikke '%s'"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:268
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Tilvalget '%s' er for langt"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:301
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "%s blev ikke forstået, prøv med 'true' eller 'false'."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:351
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ugyldig handling %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunne ikke finde monteringspunktet %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149 apt-pkg/acquire.cc:422 apt-pkg/clean.cc:44
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunne ikke skifte til %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:190
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Kunne ikke finde cdrommen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:80
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for skrivebeskyttet låsefil %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:85
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne låsefilen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:103
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Benytter ikke låsning for nfs-monteret låsefil %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:107
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kunne ikke opnå låsen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:359
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Ventede på %s, men den var der ikke"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:369
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Underprocessen %s modtog en segmenteringsfejl."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:372
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Underprocessen %s returnerede en fejlkode (%u)"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:374
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Underprocessen %s afsluttedes uventet"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:418
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:474
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "læs, mangler stadig at læse %lu men der er ikke flere"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:504
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "skriv, mangler stadig at skrive %lu men kunne ikke"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:579
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problem under lukning af fil"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:585
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Fejl ved frigivelse af filen"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:596
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem under synkronisering af fil"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:126
msgid "Empty package cache"
msgstr "Tomt pakke-mellemlager"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:132
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er ødelagt"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:137
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Pakke-mellemlagerets fil er af en inkompatibel version"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:142
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Denne APT understøtter ikke versionssystemet '%s'"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:147
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Pakke-mellemlageret er lavet til en anden arkitektur"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Depends"
msgstr "Afhængigheder"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "PreDepends"
msgstr "Præ-afhængigheder"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Suggests"
msgstr "Foreslåede"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Recommends"
msgstr "Anbefalede"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Replaces"
msgstr "Erstatter"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:220
msgid "Obsoletes"
msgstr "Overflødiggør"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "important"
msgstr "vigtig"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "required"
msgstr "krævet"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "standard"
msgstr "standard"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "optional"
msgstr "frivillig"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "extra"
msgstr "ekstra"

#: apt-pkg/depcache.cc:60 apt-pkg/depcache.cc:89
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Opbygger afhængighedstræ"

#: apt-pkg/depcache.cc:61
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidatversioner"

#: apt-pkg/depcache.cc:90
msgid "Dependency generation"
msgstr "Afhængighedsgenerering"

#: apt-pkg/tagfile.cc:73
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (1)"

#: apt-pkg/tagfile.cc:160
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kunne ikke tolke pakkefilen %s (2)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:87
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:89
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:98
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (absolut dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:105
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Ugyldig linje %lu i kildelisten %s (tolkning af dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:156
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åbner %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:170
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linjen %u er for lang i kildelisten %s."

#: apt-pkg/sourcelist.cc:187
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (type)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:191
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typen '%s' er ukendt på linje %u i kildelisten %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:199 apt-pkg/sourcelist.cc:202
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Ugyldig linje %u i kildelisten %s (producent-id)"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Kørsel af denne installation kræver midlertidig afinstallation af den essentielle "
"pakke %s grundet en afhængighedsløkke. Det er ofte en dårlig idé, men hvis "
"du virkelig vil gøre det, kan du aktivere valget 'APT::Force-LoopBreak'."

#: apt-pkg/pkgrecords.cc:37
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indeksfiler af typen '%s' understøttes ikke"

#: apt-pkg/algorithms.cc:241
#, c-format
msgid "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Pakken %s skal geninstalleres, men jeg kan ikke finde noget arkiv med den."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1059
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fejl, pkgProblemResolver::Resolve satte stopklodser op, det kan skyldes "
"tilbageholdte pakker."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1061
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Kunne ikke korrigere problemerne, da du har tilbageholdt ødelagte pakker."

#: apt-pkg/acquire.cc:61
#, c-format
msgid "Lists directory %spartial is missing."
msgstr "Listemappen %spartial mangler."

#: apt-pkg/acquire.cc:65
#, c-format
msgid "Archive directory %spartial is missing."
msgstr "Arkivmappen %spartial mangler."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:112
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Metodedriveren %s blev ikke fundet."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:161
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startede ikke korrekt"

#: apt-pkg/init.cc:119
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Pakkesystemet '%s' understøttes ikke"

#: apt-pkg/init.cc:135
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunne ikke bestemme en passende pakkesystemtype"

#: apt-pkg/clean.cc:61
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kunne ikke finde %s."

#: apt-pkg/srcrecords.cc:48
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Du skal have nogle 'source'-URI'er i din sources.list"

#: apt-pkg/cachefile.cc:73
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Pakkelisterne eller statusfilen kunne ikke tolkes eller åbnes."

#: apt-pkg/cachefile.cc:77
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du kan muligvis rette problemet ved at køre 'apt-get update'"

#: apt-pkg/policy.cc:269
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Ugyldig indgang i indstillingsfilen. Pakkehovedet mangler"

#: apt-pkg/policy.cc:291
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Kunne ikke forstå pin-type %s"

#: apt-pkg/policy.cc:299
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Ingen prioritet (eller prioritet nul) angivet ved pin"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:74
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Mellemlageret benytter en inkompatibel versionsstyring"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewPackage)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage2)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewFileVer1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (UsePackage3)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (NewVersion2)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal pakkenavne, denne APT kan håndtere."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal versioner, denne APT kan håndtere."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr "Hold da op! Du nåede over det antal afhængigheder, denne APT kan håndtere."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (FindPkg)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Der skete en fejl under behandlingen af %s (CollectfileProvides)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pakken %s %s blev ikke fundet under behandlingen af filafhængigheder"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:574
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunne ikke finde kildepakkelisten %s"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:658
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samler filudbud"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:785 apt-pkg/pkgcachegen.cc:792
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "IO-fejl ved gemning af kilde-mellemlageret"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:126
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "omdøbning mislykkedes, %s (%s -> %s)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:235 apt-pkg/acquire-item.cc:894
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "MD5Sum stemmer ikke"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:708
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke. (grundet manglende arch)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:761
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Jeg kunne ikke lokalisere filen til %s-pakken. Det betyder muligvis at du er "
"nødt til manuelt at reparere denne pakke."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:797
#, c-format
msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Pakkeindeksfilerne er i stykker. Intet 'Filename:'-felt for pakken %s."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:884
msgid "Size mismatch"
msgstr "Størrelsen stemmer ikke"

#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Leverandørblok %s inderholder intet fingeraftryk"

#: apt-pkg/cdrom.cc:504
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"
"Monterer cdrom\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:513 apt-pkg/cdrom.cc:595
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identificerer.. "

#: apt-pkg/cdrom.cc:538
#, c-format
msgid "Stored label: %s \n"
msgstr "Gemt mærkat: %s \n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:558
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Bruger cdrom-monteringspunktet %s\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:576
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "Afmonterer cdrom\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:580
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Venter på disken...\n"

#. Mount the new CDROM
#: apt-pkg/cdrom.cc:588
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Monterer cdrom...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:606
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Skanner disken for indeksfiler..\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:644
#, c-format
msgid "Found %i package indexes, %i source indexes and %i signatures\n"
msgstr "Fandt %i pakkeindekser, %i kildeindekser og %i signaturer\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:701
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Det er ikke et gyldigt navn, prøv igen.\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:717
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Denne disk hedder: \n"
" %s \n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:721
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopierer pakkelisterne..."

#: apt-pkg/cdrom.cc:745
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Skriver ny kildeliste\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:754
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Denne disk har følgende kildeliste-indgange:\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:788
msgid "Unmounting CD-ROM..."
msgstr "Afmonterer cdrom..."

#: apt-pkg/indexcopy.cc:261
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Skrev %i poster.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:263
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:266
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i ikke-trufne filer\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:269
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i manglende filer og %i ikke-trufne filer\n"

#~ msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
#~ msgstr "Ukendt leverandør-ID '%s' på linje %u i kildelisten %s"

#~ msgid ""
#~ "Some broken packages were found while trying to process build-"
#~ "dependencies.\n"
#~ "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
#~ msgstr ""
#~ "Det blev fundet ødelagte pakker under behandlingen af "
#~ "opbygningsafhængighederne.\n"
#~ "Du kan muligvis rette dette ved at køre 'apt-get -f install'."

#~ msgid "Sorry, you don't have enough free space in %s to hold all the .debs."
#~ msgstr ""
#~ "Beklager, men du har ikke nok ledig plads i %s til at opbevare alle .deb-"
#~ "filerne."

#~ msgid "<- '"
#~ msgstr "<- '"

#~ msgid "'"
#~ msgstr "'"

#~ msgid "-> '"
#~ msgstr "-> '"

#~ msgid "Followed conf file from "
#~ msgstr "Fulgte conf-filen fra "

#~ msgid " to "
#~ msgstr " til "

#~ msgid "Extract "
#~ msgstr "Ekstrahér "

#~ msgid "Aborted, backing out"
#~ msgstr "Afbrudt, tilbagetrækker"

#~ msgid "De-replaced "
#~ msgstr "Gen-omplaceret "

#~ msgid " from "
#~ msgstr " fra "

#~ msgid "Backing out "
#~ msgstr "Tilbagetrækker "

#~ msgid " [new node]"
#~ msgstr " [ny knude]"

#~ msgid "Replaced file "
#~ msgstr "Erstattede filen "

#~ msgid "Internal error, Unable to parse a package record"
#~ msgstr "Intern fejl. Kunne ikke tolke pakkeindgangen"

#~ msgid "Unimplemented"
#~ msgstr "Ikke implementeret"

#~ msgid "You must give at least one file name"
#~ msgstr "Du skal angive mindst ét filnavn"

#~ msgid "Generating cache"
#~ msgstr "Opretter mellemlager"

#~ msgid "Problem with SelectFile"
#~ msgstr "Problem med SelectFile"

#~ msgid "Problem with MergeList"
#~ msgstr "Problem med MergeList"

#~ msgid "Regex compilation error"
#~ msgstr "Fejl under oversættelse af regulært udtryk"

#~ msgid "Write to stdout failed"
#~ msgstr "Skrivning til standard-ud mislykkedes"

#~ msgid "Generate must be enabled for this function"
#~ msgstr "'Generate' skal være aktiveret for denne funktion"

#~ msgid "Failed to stat %s%s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s%s"

#~ msgid "Failed to open %s.new"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne %s.new"

#~ msgid "Failed to rename %s.new to %s"
#~ msgstr "Kunne ikke omdøbe %s.new til %s"

#~ msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
#~ msgstr "Indsæt en disk i drevet og tryk retur"

#~ msgid "I found (binary):"
#~ msgstr "Jeg fandt (binære programfiler):"

#~ msgid "I found (source):"
#~ msgstr "Jeg fandt (kildefiler):"

#~ msgid "Found "
#~ msgstr "Fandt "

#~ msgid " source indexes."
#~ msgstr " kildeindekser."

#~ msgid ""
#~ "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke finde nogen pakkefiler. Det er muligvis ikke en Debiandisk"

#~ msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
#~ msgstr "Angiv et navn for denne disk, som f.eks. 'Debian 2.1r1 Disk 1'"

#~ msgid " '"
#~ msgstr " '"

#~ msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
#~ msgstr "Gentag processen for resten af cd'erne i dit sæt."

#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom is a tool to add CDROM's to APT's source list. The\n"
#~ "CDROM mount point and device information is taken from apt.conf\n"
#~ "and /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Commands:\n"
#~ "  add - Add a CDROM\n"
#~ "  ident - Report the identity of a CDROM\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h  This help text\n"
#~ " -d  CD-ROM mount point\n"
#~ " -r  Rename a recognized CD-ROM\n"
#~ " -m  No mounting\n"
#~ " -f  Fast mode, don't check package files\n"
#~ " -a  Thorough scan mode\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "See fstab(5)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-cdrom [tilvalg] kommando\n"
#~ "\n"
#~ "apt-cdrom er et værktøj til at tilføje cdrom'er til APTs kildeliste.\n"
#~ "cdrom-monteringspunkt og enhedsoplysninger hentes fra apt.conf\n"
#~ "og /etc/fstab.\n"
#~ "\n"
#~ "Kommandoer:\n"
#~ "  add - Tilføj en cdrom\n"
#~ "  ident - Rapportér den cdroms identitet\n"
#~ "\n"
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h  Denne hjælpetekst\n"
#~ " -d  cdrom monteringspunkt\n"
#~ " -r  Omdøb en genkendt cdrom\n"
#~ " -m  Montér ikke\n"
#~ " -f  Hurtig-tilstand. Tjek ikke pakkefiler\n"
#~ " -a  Grundig skannetilstand\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion, f.eks. -o dir::cache=/tmp\n"
#~ "Se fstab(5)\n"

#~ msgid "Internal error, non-zero counts"
#~ msgstr "Intern fejl. ikke-nul optælling"

#~ msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
#~ msgstr "Intern fejl. InstallPackages blev kaldt med ødelagte pakker!"

#~ msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
#~ msgstr "Intern fejl. Sortering blev ikke fuldført"

#~ msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
#~ msgstr ""
#~ "Mystisk.. Størrelserne passede ikke, skriv til apt@packages.debian.org"

#~ msgid "Couldn't determine free space in %s"
#~ msgstr "Kunne ikke bestemme ledig plads i %s"

#~ msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
#~ msgstr "Intern fejl. Problemløseren ødelagde noget"

#~ msgid "Couldn't wait for subprocess"
#~ msgstr "Kunne ikke vente på underproces"

#~ msgid "....\"Have you mooed today?\"..."
#~ msgstr "....\"Har du sagt 'mu' i dag?\"..."

#~ msgid " New "
#~ msgstr " Ny "

#~ msgid "B "
#~ msgstr "B "

#~ msgid " files "
#~ msgstr " filer "

#~ msgid " pkgs in "
#~ msgstr " pakker i "

#~ msgid ""
#~ "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
#~ "Commands: packges binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ "     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
#~ "     contents path\n"
#~ "     generate config [groups]\n"
#~ "     clean config\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: apt-ftparchive [tilvalg] kommando\n"
#~ "Kommandoer: packges binærsti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ "     sources kildesti [tvangsfil [foranstillet-sti]]\n"
#~ "     contents sti\n"
#~ "     generate config [grupper]\n"
#~ "     clean config\n"

#~ msgid ""
#~ "Options:\n"
#~ " -h  This help text\n"
#~ " --md5 Control MD5 generation\n"
#~ " -s=? Source override file\n"
#~ " -q  Quiet\n"
#~ " -d=? Select the optional caching database\n"
#~ " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
#~ " --contents Control contents file generation\n"
#~ " -c=? Read this configuration file\n"
#~ " -o=? Set an arbitrary configuration option\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -h  Denne hjælpetekst\n"
#~ " --md5 Kontrollér MD5-generering\n"
#~ " -s=? Kilde-gennemtvangsfil\n"
#~ " -q  Stille\n"
#~ " -d=? Vælg den frivillige mellemlager-database\n"
#~ " --no-delink Aktivér 'delinking debug'-tilstand\n"
#~ " --contents Kontrollér generering af indholdsfil\n"
#~ " -c=? Læs denne opsætningsfil\n"
#~ " -o=? Angiv en opsætningsfunktion\n"

#~ msgid "Done Packages, Starting contents."
#~ msgstr "Færdig med Packages, starter indhold."

#~ msgid "Hit contents update byte limit"
#~ msgstr "Stødte mod indholdsopdateringens byte-begrænsning"

#~ msgid "Done. "
#~ msgstr "Færdig. "

#~ msgid "B in "
#~ msgstr "B i "

#~ msgid " archives. Took "
#~ msgstr " arkiver. Det tog "

#~ msgid "B hit."
#~ msgstr "B ramtes."

#~ msgid " not "
#~ msgstr " ikke "

#~ msgid "DSC file '%s' is too large!"
#~ msgstr "DSC-filen '%s' er for stor!"

#~ msgid "Could not find a record in the DSC '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke finde indgang i DSC '%s'"

#~ msgid "Error parsing file record"
#~ msgstr "Fejl under tolkning af filindgang"

#~ msgid "Failed too stat %s"
#~ msgstr "Kunne ikke finde %s"

#~ msgid "Errors apply to file '%s'"
#~ msgstr "Fejlene vedrører filen '%s'"


Reply to: