[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Who's using DebianHi Wojciech,

I added your page now and It will published soon here:
https://www.debian.org/users/com/thestory

Thank you!


Em 12/05/2021 06:54, Wojciech Wabno escreveu:
1. The Story
2. commercial
3. https://thestory.is/pl/ <https://thestory.is/pl/>
4. Our company uses Debian on two of our servers, and on three of our workstations. Our servers are running applications written in PHP.
We decided to use Debian because it is very useful in our work.

--
[]
[]
Wojciech Wabno
Specjalista ds. SEO
+48 22 209 2542
Więcej o nas www <https://thestory.is/> | Facebook <https://www.facebook.com/wwwthestoryis/> | LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/thestory/>
The Story
Jesteśmy partnerem AWS <https://aws.amazon.com/> | Salesforce <https://www.salesforce.com/> Jesteśmy jedyną w Polsce firmą nagrodzoną za Service Design i UX IF Award <https://ifworlddesignguide.com/profile/10414-the-story-design-innovation?preview=5b0d334339d9e1d22744644114553abb7e978797>

[]
Story Design sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 59/28A, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 465952, o numerze NIP 7010384365 i kapitale zakładowym w wysokości 5060 PLN
[]
Treść tej informacji jest poufna i prawnie chroniona, może zawierać informacje stanowiące tajemnice Story Design sp. z o.o. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.


--
Paulo Henrique de Lima Santana (phls)
Curitiba - Brasil
Debian Developer
Diretor do Instituto para Conservação de Tecnologias Livres
Site: http://phls.com.br
GNU/Linux user: 228719  GPG ID: 0443C450


Reply to: