[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Who's using Debian1. The Story
2. commercial
3. https://thestory.is/pl/
4. Our company uses Debian on two of our servers, and on three of our workstations. Our servers are running applications written in PHP.
We decided to use Debian because it is very useful in our work.

--
[]
[]
Wojciech Wabno 
Specjalista ds. SEO 
+48 22 209 2542 
Więcej o nas www | Facebook | LinkedIn 
The Story
Jesteśmy partnerem AWS | Salesforce 
Jesteśmy jedyną w Polsce firmą nagrodzoną za Service Design i UX  IF Award
[]
Story Design sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 59/28A, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 465952, o numerze NIP 7010384365 i kapitale zakładowym w wysokości 5060 PLN
[]
Treść tej informacji jest poufna i prawnie chroniona, może zawierać informacje stanowiące tajemnice Story Design sp. z o.o. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.

Reply to: