[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#264589: Verkkopankki Päivitys
--
Hei!
Hyvä asiakaamme, 
Verkkopankin käyttäjiä koskeva PSD2-direktiivin astui voimaan 03.02.2019 tästä johtuen verkkopalveluiden käyttäjien
on tehtävä järjestelmäpäivitys ja päivittää yhteystiedot ajantasalle. 
Päivitä tietosi ja tehkää järjestelmäpäivitys  tästä 
 
Prosessi järjestelmän ja tietojen päivittämiseksi on tehty
mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. 
Käsittelemme rekistereissämme kaikkien asiakkaidemme tietoja samojen käsittely- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. 
 
Kaikkien asiakkaidemme tiedot ovat esimerkiksi pankkisalaisuuden,
vakuutussalaisuuden tai vastaavan salassapitovelvoitteen alaisia tietoja riippumatta siitä, onko kyse henkilö- vai yritysasiakkaasta.
Tietojen luovuttaminen on mahdollista vain asiakkaan antaman suostumuksen tai lain perusteella. 
 
Ilman päivitystä pankkipalveluita voidaan joutua rajoittamaan.
Päivitykset perustuvat 03.02.2019 voimaan tulleeseen PSD2-direktiiviin
Rajoitukset koskevat maksukortteja ja verkkopankkia tai muuta tilin käyttöä.
Terveisin 
Asiakaspalvelu 
S-Pankki

Reply to: